Procureurs des Konings slaan alarmkreet over nijpend tekort aan magistraten

De 14 procureurs des Konings van het land luiden de alarmbel. Zij kampen in hun parketten nu al met een tekort aan magistraten van ongeveer 11 procent en dat dreigt binnen twee jaar op te lopen tot meer dan 20 procent. Magistraten die op pensioen gaan worden niet of met maanden vertraging vervangen en nieuwe stagiairs-magistraten worden slechts met mondjesmaat toegelaten. “De kwaliteit van ons werk dreigt er drastisch op achteruit te gaan”, zeggen Christian Henry, procureur des Konings van Bergen en Patrick Vits, procureur in Leuven.

“De federale regering bepaalde het aantal parketmagistraten voor het hele land op 652”, aldus Henry en Vits, voorzitter en vicevoorzitter van de raad van procureurs des Konings. “Op dit moment zijn er al 76 tekort, zo’n 11 procent, al loopt dat in Henegouwen bijvoorbeeld op tot meer dan 20 procent. Veertien procent van de parketmagistraten die nu aan de slag zijn, kan binnenkort met pensioen vertrekken en de Hoge Raad voor de Justitie heeft berekend dat in 2016 maar liefst 20,7 procent van de parketmagistraten pensioengerechtigd zal zijn. We kampen nu al met structurele personeelstekorten en die dreigen alleen maar groter te worden, ook al omdat de instroom aan nieuwe stagiairs-magistraten veel te laag is.”

Zo stonden er bij het Brusselse parket in 2014 vijftien stageplaatsen open, maar waren er slechts vier kandidaten voor die posten. Bij het parket van Bergen, waar acht plaatsen ingevuld moesten worden, was er zelfs geen enkele kandidaat. Dat ligt niet zozeer aan het gebrek aan kandidaten, wel aan het aantal plaatsen waarin de regering voorziet, aldus de procureurs.

“Waar er in 2012 en 2013 nog 68 en 77 nieuwe stagiairs mochten beginnen, is dat aantal voor 2014 en 2015 telkens vastgelegd op 48. Nu zijn er twee criteria om dat aantal vast te leggen, het aantal magistraten dat met pensioen zal gaan en het budget.”

“Wij hebben sterk de indruk dat er nu enkel nog rekening wordt gehouden met het budget. Als een magistraat vroeger met pensioen ging, werd op voorhand gezocht naar een vervanger. Nu is het al een paar jaar de praktijk dat die plaats pas een tweetal maanden na het vertrek van de gepensioneerde magistraat open verklaard wordt. Als je dan weet dat een benoeming makkelijk zes maanden op zich laat wachten, betekent het dat het acht maanden duurt voor een magistraat vervangen wordt.”

De procureurs wijzen erop dat zij intussen wel meer bevoegdheden en taken hebben gekregen, bijvoorbeeld door de invoering van de familierechtbank, en dat ze zich moeten aanpassen aan de hervorming van het gerechtelijke landschap, waardoor het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 is teruggebracht naar 13. “Om de rechtzoekenden van ons land een goede dienstverlening te kunnen garanderen, hebben we niet alleen nieuwe structuren nodig, maar ook voldoende personeel, bij de parketten en bij het ondersteunende administratief personeel.”

Bron » De Morgen