“België ontwikkelingsland op vlak van moordonderzoek”

Onvoldoende budget, onbekwame artsen, inschattingsfouten van het parket… Het zijn maar enkele van de redenen waarom het moordonderzoek in België lelijk misloopt. Ieder jaar ontdekken politie en justitie 200 moorden, maar evenveel moorden blijven onder de radar.

De dood is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Neem nu het lijk van een man dat in de Schelde komt bovendrijven. Misschien kreeg het slachtoffer een hartaanval en viel hij in het water. Natuurlijk overlijden. Of in de dichte mist in het water gesukkeld. Ongeval. Of zichzelf van het leven beroofd. Zelfdoding. De man kan ook in het water geduwd zijn. Doding of moord.

In Duitsland hebben ze 13.000 doden opnieuw onderzocht nadat ze de statistieken in waren gegaan als ‘natuurlijk overlijden door ziekte of ouderdom’, ‘zelfdoding’ of ‘ongeval’. Wat bleek na autopsie? Verschillende slachtoffers waren vermoord. Extrapolatie naar België leert dat ieder jaar 100 à 200 moorden niet ontdekt worden en in de statistieken begraven worden als natuurlijk overlijden, zelfdoding of ongeval.

Volgens eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen, Yves Liégeois, is dat dark number een grote schande. “Op dit moment kunnen een Ronald Janssen of een Marc Dutroux ergens bezig zijn zonder dat we het ontdekken. Laten we toch nooit de slachtoffers vergeten: Annick Van Uytsel, Kevin Paulus, Shana Appeltans, An en Eefje, Kim en Ken… en zo kan je nog verdergaan, want ik doe al diegenen die ik niet vermeld onrecht aan… Aan al die slachtoffers, ouders, vrienden en aanverwanten zijn we het absoluut verschuldigd om alles te doen om dergelijke feiten tegen te houden.”

Altijd gevaarlijk om blind af te gaan op statistieken, maar experts in moordzaken zijn overtuigd dat het dark number groot is, omdat ze het dagelijks merken in de praktijk.

Gat van 70 miljoen

Als iemand sterft in België, stelt een spoedarts of huisarts meestal de dood vast. De afdeling moordzaken van de federale politie, het labo van technische en wetenschappelijke politie en een wetsdokter komen alleen ter plaatse als het parket denkt dat er een misdrijf in het spel is. Maar een spoed- of huisarts is niet opgeleid om de doodsoorzaak vast te stellen.

Wetsdokter Wim Van de Voorde heeft in zijn lange carrière al meer dan eens toevallig een moord ontdekt. Zo moest hij eens een autopsie uitvoeren de dag voor de begrafenis van een man. De huisarts beschouwde het als een natuurlijk overlijden. Maar de geruchtenmolen kwam op gang. De wijkagent vernam dat de vrouw een minnaar had. Uiteindelijk besloot het parket om toch een autopsie te laten uitvoeren. Het toxicologisch onderzoek gaf aan dat er verschillende kalmeermiddelen in het bloed aanwezig waren. De vrouw had haar man verdoofd en dan verstikt met een plastic zak over zijn hoofd. Een typevoorbeeld van een natuurlijk overlijden dat eigenlijk een moord is.

Een forensisch patholoog heeft twaalf jaar gestudeerd voor hij die titel kan dragen en lijken kan onderzoeken in een gerechtelijke context. Dat betekent dat je ze goed moet betalen. Maar vorig jaar had de FOD Justitie een achterstand van 60 à 70 miljoen euro om gerechtskosten te betalen. Professor Van de Voorde, hoofd van de dienst forensische geneeskunde van het UZ in Leuven, wacht op de betaling van 500.000 euro aan facturen. Liégeois en Van de Voorde vrezen dat justitie uiteindelijk geen beroep meer zal kunnen doen op experts. Omdat ze één voor één zullen afhaken.

Al in de 17de eeuw oordeelde de Raad van Vlaanderen, het hoogste rechtscollege in het graafschap Vlaanderen, dat ieder stoffelijk overschot door twee gespecialiseerde chirurgijnen zou moeten onderzocht worden. Maar er waren geen stuivers om een deskundig onderzoek te financieren. Vandaag is de realiteit amper anders.

Comedy Capers

Deskundigen van het labo van technische en wetenschappelijke politie -in witte pakken- verzamelen en bewaren sporen zoals vingerafdrukken, bloed, DNA en vezels. Ook zij hebben al jaren te maken met structurele besparingen. De federale gerechtelijke politie is volgens waarnemers virtueel failliet. Vaak hebben ze te weinig steriele kledij en amper verpakkingsmateriaal om sporen mee te nemen. Er zijn zelfs te weinig diepvriezers om sporen en prelevementen van organen van een autopsie te bewaren.

En speurders van de moordbrigade zeggen dat ze binnen afzienbare tijd niet meer op een crimescene zullen geraken. Er is geen geld om defecte auto’s te herstellen. ‘Comedy Capers’ in het echt.

Perfecte moord

Hij gaat nog net niet zo ver om ze aan te duiden op een kaart, maar Liégeois is overtuigd dat een moordenaar op vele plaatsen een grotere kans maakt om vrijuit te gaan. “Bepaalde gebieden zijn moordvriendelijker dan andere.”

Professor Van de Voorde bevestigt. “De ene keer wordt een onderzoek gelast en in een gelijkaardig geval geen. Dat verschilt van parket tot parket. Dat zou niet mogen. Dat zou voor iedereen gelijk moeten zijn. De perfecte moord is niet zoals de meesten denken: met middelen die niet kunnen ontdekt worden. Nee, het is veel erger: de perfecte moord bestaat omdat sterfgevallen doodgewoon niet goed worden onderzocht.”

De dienst moordzaken van de federale politie in Antwerpen, met aan het hoofd Frank Van Saelen, gaat wél systematisch naar alle onduidelijke overlijdens. Het labo én het moordteam komen dan ter plaatse. Als er enige twijfel is, komt ook de wetsarts.

Ontwikkelingshulp

Als ‘hoofdcoördinator van het expertisenetwerk’ werkt Liégeois samen met ervaren moordspeurder Van Saelen en openbaar aanklager Patrick Boyen aan een draaiboek. Daarmee wil hij het dramatische dark number terugdringen. Omdat het niet kan dat 100 à 200 moordenaars vrij rondlopen. Omdat het niet kan dat jaarlijks tientallen families in onzekerheid leven over de doodsoorzaak van een overleden familielid.

Het uitgangspunt van het draaiboek is dat wetsarts, labo en moordbrigade ter plaatse moeten komen bij een onduidelijk overlijden. Het Antwerps systeem als voorbeeld voor het hèle land dus.

Er staat onder andere beschreven in welke gevallen het parket een wetsarts moet vorderen. Liégeois wil dat het draaiboek binnen enkele maanden wordt opgenomen in een richtlijn. Maar kan je die in tijden van forse besparingen wel toepassen?

“Onze politici dragen een verpletterende verantwoordelijkheid”, zegt Liégeois. Professor Van de Voorde is het geldgebrek ook beu gehoord. “Dat wordt de laatste jaren te pas en te onpas naar boven gehaald. Maar is een tekort aan geld een excuus voor een gebrekkig systeem? Ik denk het niet.”

Bovendien is er volgens de experts wél geld. 60% van de overledenen wordt gecremeerd. De burgerlijke stand is wettelijk verplicht een dokter te sturen om het lichaam te onderzoeken. Dat kost handenvol geld. Maar artsen die dat doen, zijn geen specialisten. Volgens Van de Voorde zou je dat geld beter investeren in drie instituten in Vlaanderen en professioneel opgeleide forensische artsen overlijdens laten onderzoeken.

Onze buurlanden bewijzen dat het kan. Zo telt het ‘Nederlands Forensisch Instituut’ in Den Haag 600 onderzoekers die met een jaarlijks budget van 70 miljoen euro sterfgevallen onderzoeken. Het vergelijkbare Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) doet het met een budget dat zeven keer kleiner is.

Als politici een andere keuze maken, rest volgens Liégeois nog één optie. “Willen we een ontwikkelingsland blijven op het vlak van het moordonderzoek? Dan moeten we misschien ontwikkelingshulp vragen.”

Bron » VRT Nieuws | Bart Aerts

“Opgeviste wapens en buit van Bende van Nijvel slechts 8 à 10 dagen voor vondst gedumpt”

Al bijna dertig jaar wordt verkeerdelijk gedacht dat de in 1986 uit het kanaal van Ronquières opgeviste wapens en buit van de Bende van Nijvel in de nacht van 10 op 11 november 1985, na de laatste overval van de Bende op de Delhaize in Aalst, in dat kanaal gedumpt werden.

Dat zou ten vroegste op 27 oktober 1986 gebeurd zijn, of maximaal “8 à 10 dagen” voor de vondst op 6 november van dat jaar gebeurde. “We zijn honderd procent zeker”, zegt procureur-generaal Christian De Valkeneer vandaag in La Dernière Heure.

De procureur-generaal zegt zich niet langer enkel te baseren op het werk van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), maar ook op de analyses van twee andere onafhankelijke laboratoria.

Die tijdsvork van 8 à 10 dagen betekent volgens De Valkeneer dat zij die in het bezit waren van de wapens en het deel van de buit dat in Ronquières werd aangetroffen op de hoogte waren van de plannen daar te gaan duiken. De Valkeneer heeft het in de krant over “manipulatie” en herhaalt zijn vraag om de zaak nog niet op 10 november 2015 te laten verjaren.

Bron » Metro

Yves Liégeois werkt aan draaiboek om meer moorden te ontdekken

Voormalig procureur-generaal Yves Liégeois werkt aan een draaiboek dat ervoor moet zorgen dat er meer verborgen moorden worden opgelost. Per jaar worden immers 100 tot 200 moorden niet ontdekt. “De politiek is dat aan de slachtoffers verschuldigd”, klinkt het bij Liégeois.

“Er zijn plaatsen in België waar je perfect een moord kunt plegen en dan moeten we tot het besluit komen dat we eigenlijk in een ontwikkelingsland terechtkomen”, vindt Liégeois.

In het draaiboek beschrijft topmagistraat Liégeois stap voor stap wat er volgens hem moet gebeuren tijdens een moordonderzoek. Bij twijfel moeten labo, moordbrigade en wetsdokter altijd ter plaatse komen.

“Als men het draaiboek volgt, vindt men bij elk onduidelijk overlijden wat de mogelijke oorzaak is die moet onderzocht worden. Dat zal tot gevolg hebben dat men niet zo gemakkelijk wegkomt met moord”, aldus Yves Liégeois.

Liégeois wil dat zijn draaiboek binnen enkele maanden een richtlijn wordt voor alle artsen, parketmagistraten, politieagenten en wetsdokters. “Er lopen op dit moment “Dutrouxs” en “Ronald Janssens” rond, daar moet je niet aan twijfelen. De strijd inzetten of niet lijkt mij een onmetelijke verantwoordelijkheid die de politiek op zich moet nemen”, stelt Liégeois. “We zijn dat verschuldigd aan alle slachtoffers en hun familie en vrienden.”

Bron » VRT Nieuws

“Elk jaar blijven tot 200 moorden onder de radar in België”

Het gerecht ontdekt elk jaar ongeveer 200 moorden in ons land, maar tussen de 100 en 200 andere moorden blijven onontdekt. Zij gaan de statistieken in als een natuurlijk overlijden, een ongeval of een zelfdoding. Dat zegt de VRT.

Het reportageprogramma Koppen trok op onderzoek uit naar het zogenaamde ‘dark number’ in de Belgische moordstatistieken. In Duitsland was bij een uitgebreid onderzoek al gebleken dat van 13.000 doden die geboekt stonden als ‘natuurlijk overlijden’, ‘ongeval’ of ‘zelfdoding’, er in werkelijkheid heel wat vermoord waren. Worden de cijfers naar België geëxtrapoleerd, dan gaat het volgens experts om elk jaar 100 tot 200 moorden die onder de radar verdwijnen.

Volgens voormalig Antwerps procureur en eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep, Yves Liégeois, is dat cijfer een grote schande. “Op dit moment kunnen een Ronald Janssen of een Marc Dutroux ergens bezig zijn zonder dat we het ontdekken. Laten we toch nooit de slachtoffers vergeten. Aan hen, hun ouders, vrienden en aanverwanten zijn we het absoluut verschuldigd om alles te doen om dergelijke feiten tegen te houden.”

Liégeois werkt voor Justitie dan ook aan een draaiboek, dat het aantal onontdekte moorden naar beneden moet halen. Zo zou er bij elk verdacht overlijden een wetsdokter en een deskundige van het labo ter plaatse moeten komen, terwijl nu nog veel te vaak enkel de huisarts of de spoedarts het overlijden vaststelt. Maar die laatsten zijn niet opgeleid om een verdacht overlijden op te sporen.

Sommige regio’s, bijvoorbeeld Antwerpen, werken al op die manier, maar nog lang niet allemaal. Op termijn is het de bedoeling het draaiboek om te zetten in een richtlijn voor Justitie. Vraag is of de politiek bereid is extra geld in te zetten daarvoor.

Bron » De Morgen