Kamer brengt verjaringstermijn zwaarste misdrijven op 30 jaar

De Kamer heeft vandaag vrijwel unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd dat de verjaringstermijn voor zeer zware misdrijven van 20 op 30 jaar brengt. De wijziging komt er om te vermijden dat het eerste misdrijf dat wordt toegeschreven aan de Bende van Nijvel zou verjaren. Er waren 123 stemmen voor en 3 onthoudingen. Op 30 september 1982 komt in Waver bij een overval op de wapenhandel van Dekaise een politieman om het leven. Het gaat om het eerste belangrijke misdrijf dat aan de Bende van Nijvel wordt toegeschreven.

Aangezien deze zaak eind september dit jaar dreigt te verjaren, trokken enkele CD&V-kamerleden – onder meer ex-voorzitter van de Bende-bis-commissie Tony Van Parys – aan de alarmbel. Zij dienden een wetsvoorstel in dat de verjaringstermijn voor niet-gecorrectionaliseerde misdrijven verdubbelt van 20 naar 40 jaar.

De meerderheid ging akkoord met het principe van een verlenging van de verjaringstermijn voor de meest zwaarwichtige misdrijven. Van een verdubbeling van de termijn wilde ze echter niet horen. Ze amendeerde de CD&V-tekst, waardoor verjaring na 30 jaar intreedt.

Normaal gezien dienden de volksvertegenwoordigers zich ook uit te spreken over de wetsvoorstellen die het onder meer voor CD&V, sp.a en N-VA moeten mogelijk maken hun nieuwe naam bij de volgende verkiezingen te gebruiken. Aangezien er ter elfder ure echter nog amendementen werden ingediend, vond de stemming niet plaats. De teksten werden terug naar de bevoegde commissie gestuurd.

Bron » De Standaard