Justitie: geweld tegen kinderen verjaart minder snel

De regering-Michel zal de verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen optrekken naar twintig jaar. Slachtoffers van seksueel geweld hebben zo meer tijd om een klacht in te dienen.

De verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen wordt opgetrokken naar twintig jaar. Dat hebben de federale onderhandelaars beslist in het regeerakkoord. De maatregel is vooral bedoeld om slachtoffers van seksueel geweld tijdens hun jeugd meer tijd te geven om een klacht in te dienen. De wet die een tijdelijk huisverbod invoert voor de plegers van intrafamiliaal geweld, wordt ook aangescherpt.

Ook de verjaring van misdaden die met levenslang bestraft kunnen worden en in bende worden gepleegd wordt verlengd naar twintig jaar. Die maatregel lijkt vooral bedoeld om het onderzoek naar de bende van Nijvel te redden.

Daar is de verjaringstermijn al eens verdubbeld, een mogelijkheid die nu al in de wet is opgenomen. Maar dan nog dreigt het bendedossier helemaal te verjaren in november 2015. De verlenging moet de onderzoekers tien jaar extra de tijd geven.

Daarnaast bevat het regeerakkoord op het vlak van justitie nog een reeks andere hervormingen, die al langer bekend waren, zoals de mogelijkheid om schuldig te pleiten en onsamendrukbare straffen. In sommige gevallen kunnen verdachten verplicht worden om een hiv-test te ondergaan. er komt een nieuwe regularisatieperiode voor illegale wapens en het erfrecht wordt soepeler, met meer keuzevrijheid voor de erflater.

Opvallend: het aantal toegestane casino’ stijgt naar elf, en ook op cruiseschepen in onze territoriale wateren kunnen casino’s toegelaten worden.

Bron » De Standaard