Justitie onder Michel I: niet meer voor de gewone mens

DeWereldMorgen.be raadpleegt enkele experts ter zake over de inhoud van het federale regeerakkoord. Justitiewatcher Jan Nolf boog zich over het luik justitie.

“Over het algemeen vind ik het luik Justitie van het federale regeerakkoord voorspelbaar. Het komt overeen met de elementen die gelost werden voor de publicatie van het akkoord. Toch zijn er enkele uitschieters. Zo wordt een vernieuwde wet op landloperij ingevoerd. Dit had De Wever aangekondigd in een interview met Humo“, zegt Jan Nolf.

“Wat ook opvalt, is dat de term ‘rechtsonderhorigen’ wordt gebruikt in het akkoord. Dat is opvallend omdat het een vorm van taalgebruik is die thuishoort in de periode van voor de Franse Revolutie. Het is een heel vreemde evolutie om de burgers opnieuw aan te duiden als rechtsonderhorigen. Hier kan een ideologische verschuiving in gedetecteerd worden.”

“Voorts vermeldenswaard is dat de rechtsgang over het algemeen hoogdrempeliger wordt. Voor niet-kapitaalkrachtige mensen wordt het steeds minder vanzelfsprekend om naar de rechtbank te stappen.”

“Dit laatste staat in schril contrast met het opnemen van het binnenlands betalingsbevel. Dat wil zeggen dat burgers zelf moeten de stap zetten naar de rechtbank indien ze opgeroepen worden. Als ze geen gehoor geven aan de oproep en dus niet naar de rechtbank gaan, dan worden ze veroordeeld. Dat is de complete omkering van de rechtsgang. Men gaat uit van het vermoeden van schuld in plaats van het vermoeden van onschuld.”

“Ook vermeldenswaard is de houding die aangenomen wordt tegen zogenaamde zwakke huurders. Mensen die schulden hebben zullen in een database opgenomen worden. Verhuurders kunnen zo nagaan of kandidaat-huurders al dan niet schulden hebben. Het spreekt voor zich dat dit zal leiden tot het uitsluiten van huurders die niet kredietwaardig geacht worden. Wat wordt voorgesteld als een beschermingsmaatregel is dus feitelijk een uitsluitingsmaatregel. Door deze maatregel zal het aantal daklozen toenemen.”

“Tot slot blijft de afkoopwet behouden. Er wordt wel gesteld dat die wet zal geëvalueerd worden, maar echt afbouwen zal niet gebeuren. Het schandaal blijft behouden: er zal geen rechter tussenkomen in de procedure. Dat is een aanfluiting van de rechtsgang.”

Bron » De Wereld Morgen