Regering zoekt nieuwe administrateur-generaal voor de staatsveiligheid

Drie dagen na het ontslag van Godelieve Timmermans als administrateur-generaal van de staatsveiligheid (DM 6/6) werd de vacature voor de job van chef van de inlichtingendienst gepubliceerd in het staatsblad. Volgens La Libre Belgique hebben zich inmiddels al vijf kandidaten gemeld, de inschrijvingsperiode loopt nog tot 25 juni. Twee namen van kandidaten zijn inmiddels bekend: Benoît Rutten, adjunct-kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Duquesne (MR), en Philippe De Koster, adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Verwilghen (VLD).

Tegelijkertijd is een discussie opgelaaid over de vraag onder welk departement de staatsveiligheid moet ressorteren. Louis Tobback, gewezen minister van Binnenlandse Zaken en SP.A-boegbeeld, is voorstander van een overheveling van Justitie naar Binnenlandse Zaken. “Wij zijn het enige land in de hele beschaafde wereld waar men vindt dat de staatsveiligheid bij Justitie moet zitten”, verklaarde Tobback deze week in P-Magazine.

“Ook daarover ben ik nog altijd niet van gedacht veranderd: de staatsveiligheid hoort thuis bij Binnenlandse Zaken. Het is geen gerechtelijke dienst, maar een inlichtingendienst voor openbare orde. Wij zijn het enige achterlijke land dat vindt dat die nog bij Justitie moet horen. Waarom? Omdat men vroeger vond dat de ministers van Justitie over het algemeen betrouwbaarder waren en dichter bij het establishment stonden dan die van Binnenlandse Zaken. Ik spreek niet over mijn tijd, maar lang daarvoor, hé. Op Binnenlandse Zaken kon je wel eens een socialist krijgen, maar op Justitie kon je er zeker van zijn dat je betrouwbare personages had.”

PS-senatrice Anne-Marie Lizin daarentegen is hevig gekant tegen zo’n overheveling: “Wij, socialisten, wensen niet dat opnieuw het probleem van verwarring tussen politie- en inlichtingendiensten gesteld wordt.” Zij stelt voor om de staatsveiligheid onder te brengen bij de diensten van de eerste minister. Een volledige fusie van staatsveiligheid en federale politie is voor Lizin totaal onbespreekbaar, omwille van de gevaren voor de democratie van zo’n scenario. Ook het comité I, dat namens het parlement de inlichtingendiensten controleert, waarschuwt in zijn jongste jaarverslag voor het gevaar van een versmelting van politie- en inlichtingendiensten.

Bron » De Morgen