Baas Staatsveiligheid kritisch over nieuwe BIM-wet

Alain Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat – de officiële naam van de Staatsveiligheid – heeft vandaag tijdens een studiedag in Leuven zijn grote tevredenheid uitgedrukt over de nieuwe wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM) die het parlement recent definitief goedkeurde en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in ons land eindelijk in staat stelt onder bepaalde voorwaarden telefoons af te tappen, computers te hacken, het briefgeheim te doorbreken.

Winants stelde dat deze nieuwe wet de staatsveiligheid veel meer dan voorheen in staat stelt de nodige inlichtingen te verwerven. Voorheen moest men zich immers beperken tot open bronnen, gegevens van publieke en private instellingen en menselijke bronnen.

Hij vroeg zich echter af waarom de vermelde uitzonderlijke methoden niet kunnen ingezet worden voor alle dreigingen waarvoor zijn dienst bevoegd is en waarom bijvoorbeeld inmenging en extremisme ervan uitgesloten werd.

Winants vroeg zich ook af waarom de wet de ambtenaren van zijn dienst verplicht aangifte te doen bij het gerecht van niet alleen feiten die een misdaad uitmaken zoals de normale regel is voor ambtenaren, maar ook wanneer er aanwijzingen zijn dat iets dergelijks zich in de toekomst zal voordoen. Hij stelde te vrezen dat dit eigen onderzoeken zou kunnen dwarsbomen.

De BIM-wet verleent journalisten, advocaten en artsen een zekere bescherming, maar volgens Winants is de in de wet gehanteerde definitie van journalist – enkel de overeenkomstig de wet van 1963 erkende journalisten komen in aanmerking – niet sluitend. “Elke dienst ter wereld weet dat de cover van journalist de ideale cover is voor bepaalde andere activiteiten.”

Bron » De Morgen