Onenigheid hindert werking Staatsveiligheid

De werking van de Staatsveiligheid wordt ernstig gehinderd door onenigheid over de benoeming van een Franstalig magistraat. Door het dispuut kunnen de bijzondere inlichtingenmethodes niet gebruikt worden. Sinds 1 september hebben de veiligheids- en inlichtingendiensten extra bevoegdheden om aan informatie te geraken. Het gaat onder meer om openen van post, afluisteren, doorzoeken van een woning, …

Maar om die methodes te kunnen gebruiken, is voorafgaandelijk advies nodig van een commissie. Die is echter nog niet samengesteld. Volgens De Tijd ligt een ruzie in de federale regering tussen de MR en de PS daarvan aan de oorzaak. De partijen zouden bakkeleien over de benoeming van een Franstalige magistraat die samen met twee Nederlandstalige magistraten toezicht moet houden op de inlichtingendiensten.

“Zolang de benoeming van de toezichtscommissie uitblijft, mag de Staatsveiligheid minder doen dan ooit”, zo maakt Alain Winants, chef van de Staatsveiligheid zijn beklag. “Gelet op de wereldwijde terreurdreiging bevinden we ons in een zeer benarde situatie, om het eufemistisch te zeggen. De geloofwaardigheid van België krijgt een ferme deuk””, zo luidde het.

In een reactie vroeg de begeleidingscommissie van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dinsdag dat de regering dringend de leden van de commissie die het toezicht moet uitoefenen zou benoemen. “Gelet op het acute karakter van de internationale terreurdreiging leidt deze blokkering tot een onverantwoorde situatie op het vlak van onze veiligheid en tast het de geloofwaardigheid van ons land aan op internationaal vlak”, aldus de begeleidingscommissie.

Bron » Knack