Politici krijgen na 20 jaar inzicht in geheime gegevens Staatsveiligheid

Binnenkort krijgen de Belgische parlementsleden die toezicht houden op de werking van de Staatsveiligheid ook inzicht in de geheime en geclassificeerde gegevens ervan. Dat weet de krant De Tijd.

Het is het comité I, dat bestaat uit gespecialiseerde magistraten en onderzoekers, dat toezicht houdt op de werking van de inlichtendiensten als de Staatsveiligheid en de militaire inlichtendienst ADIV. Het comité wordt begeleid door een bijzondere parlementaire commissie.

Die commissie verhuist nu van de afgeslankte Senaat naar de Kamer en wordt samengesmolten met de commissie die ook het comité P begeleidt, dat toezicht houdt op de werking van de politiediensten in ons land. Maar naast de samensmelting komen er nog wijzigingen.

Zo zullen bijna alle partijen in de toekomst een afvaardiging mogen sturen naar de bijzondere commissie. Nu zijn dat enkel de grotere partijen. Belangrijker echter is dat de parlementsleden ook inzage zullen krijgen in geheime, geclassificeerde gegevens. Daarvoor hebben ze een zogenaamde veiligheidsmachtiging nodig die ze krijgen na een screening.

Tot nu toe lag de kwestie gevoelig vanwege het gevaar dat geheime gegevens zouden kunnen uitlekken. Vooral de buitenlandse inlichtendiensten zijn daar gevoelig voor. De informatie die zij delen met de Belgische Staatsveiligheid moet in veilige handen blijven, vinden ze.

Maar Stefaan van Hecke, parlementslid voor Groen, zegt dat de politici het vertrouwen dat ze krijgen, niet zullen beschamen: “We zullen als politici verantwoordelijk omspringen met de inzage in geclassificeerde gegevens. We nemen onze taak ernstig”.

Bron » De Morgen