“Daden Bende van Nijvel geen misdaden tegen mensheid”

De verjaring van het dossier van de Bende van Nijvel voorkomen door de daden te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid lijkt juridisch weinig steek te houden. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op een vraag van Stefaan Van Hecke (Groen!).

De Clerck reageert zo op een recent voorstel van Christian De Valkeneer, procureur des konings van Charleroi. Hij wil vermijden dat het dossier binnen vier jaar verjaart. De CD&V-minister benadrukte in de commissie Justitie dat het aan de volgende regering en het parlement is om hierover een beslissing te nemen.

“In elk geval lijkt mij de piste van ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ geen accurate juridische benadering. Het zou mij verwonderen dat zij juridisch standhoudt. Het geeft evenwel aan dat er gezocht wordt naar een oplossing om alle middelen te kunnen blijven inzetten om de misdaden van de Bende van Nijvel op te helderen”, stelde De Clerck, die adviseerde om met de nodige omzichtigheid om te gaan met de verjaringstermijn.

Bron » De Morgen