Misdaden Bende van Nijvel mogen pas na 20 jaar verjaren

Misdaden die altijd voor assisen moeten komen, zoals die van de Bende van Nijvel, mogen pas na twintig jaar verjaren. Daardoor kunnen de daders nog tot veertig jaar na de feiten gestraft worden. Charles Michel (MR) diende een wetsvoorstel in die zin in dat straks door de Kamer wordt in overweging genomen.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig een reeks beruchte overvallen, waarbij 28 mensen omkwamen. De daders zijn nog altijd niet gevonden en het onderzoek is nog altijd bezig. En op 9 november 2015 zijn de feiten onherroepelijk verjaard.

Momenteel verjaren misdaden die altijd voor assisen moeten komen, zoals bv. moorden in bende, na 15 jaar. Omdat de verjaring kan “gestuit” worden door nieuwe onderzoeksdaden, kunnen de daders nog tot 30 jaar na de feiten gestraft worden. Michel wil de termijn van 15 jaar nu op 20 jaar brengen voor de groep van misdaden die altijd voor assisen moeten komen.

Begin vorig jaar diende Renaat Landuyt (sp.a) een wetsvoorstel in dat verjaring van moorden door bendes helemaal wil afschaffen. Het voorstel was eveneens geïnspireerd door de Bende van Nijvel. Het werd tot op heden nog niet besproken.

Probleem met deze voorstellen blijft dat het assisenhof bij een veroordeling na bv. 35 jaar altijd een veel lichtere straf zal moeten opleggen omdat de redelijke termijn voor behandeling van de zaak is geschonden. Het Belgische rechtssyteem telt momenteel zo’n 1.010 verschillende verjaringstermijnen. Geen kat die daar haar jongen nog in terugvindt!

Bron » Gazet van Antwerpen