Stad Aalst herdenkt slachtoffers Bende van Nijvel

Op 9 november is het 26 jaar geleden dat de Bende van Nijvel in Aalst toesloeg. Acht mensen lieten hierbij het leven. Niet enkel hun families, maar de hele Aalsterse gemeenschap vergeet deze gruwel tot op vandaag niet.

De stad organiseert op die dag een plechtigheid om alle slachtoffers te herdenken. Die vindt om 11 uur plaats op de begraafplaats in Aalst aan het monument dat speciaal werd opgericht voor de slachtoffers. Na de plechtigheid krijgen de nabestaanden van de slachtoffers de kans om samen na te praten.

De stad Aalst heeft via registers alle nabestaanden van de slachtoffers opgespoord. Toch kan het omwille van veranderde familiesituaties zijn dat niet iedereen een uitnodiging heeft gekregen.

De stad wil via deze weg iedereen uitnodigen voor de officiële plechtigheid die plaatsvindt op woensdag 9 november, om 11 uur aan de begraafplaats in Aalst. Meer info kan iedereen verkrijgen via de dienst Stadspromotie op het telefoonnummer 053 73 22 44 of via info@aalst.be