Daniel Féret (FN) blijft 10 jaar onverkiesbaar wegens racisme

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft met de kleinste meerderheid de veroordeling bevestigd van Daniel Féret, ex-voorzitter van het Front National (FN), tot tien jaar onverkiesbaarheid wegens het verspreiden van racistische vlugschriften.

De rechters in Straatsburg oordeelden, met vier stemmen tegen drie, dat de veroordeling van Féret niet indruist tegen Artikel 10 van de Europese Mensenrechtenconventie, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert.

De drie rechters die de minderheid vormden, hebben aan het arrest een “afwijkende opinie” gehecht waarin zij stellen dat de vrijheid van meningsuiting “niet opgeofferd mag worden aan een non-discriminatiebeleid dat methodes aanwendt die de door de Conventie gegarandeerde fundamentele rechten aantast”.

Bron » De Morgen