Onschendbaarheid Daniel Feret opgeheven

De Kamer heeft het Brusselse gerecht zaterdag gemachtigd om voorzitter Daniel Féret van het Front National (FN) te dagvaarden wegens inbreuken op de wet uit ’81 ter bestrijding van racisme en xenofobie. CD&V, N-VA en het Vlaams Blok stemden tegen.

Volgens de procureur des konings gaat het om drukwerk en om met karikaturen geïllustreerde pamfletten. Daarnaast wordt Féret aangewreven dat hij ruchtbaarheid geeft – onder meer via de partijwebstek – aan de xenofobe en discriminerende aspecten van het programma van het Front National.

CD&V-kamerlid en voormalig justitieminister Tony Van Parys vroeg zich af wat nog de ruimte is voor politieke publicaties met betrekking tot de samenlevingsproblemen als de interpretatie van de wet door de procureur wordt gevolgd.

Bron » De Standaard