Onderzoek Bende van Nijvel kent technische problemen

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel kampt met technische problemen. Deze computerproblemen hebben de verantwoordelijken van het onderzoek, de onderzoeksrechters Jean-Claude Lacroix en Jean-Paul Raynal, ertoe aangezet de jaarlijkse vergadering met de familieleden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel uit te stellen. Dat bevestigt de cel-Jumet, die het onderzoek voert naar de Bende van Nijvel.

Sinds bijna één jaar kunnen geen nieuwe documenten meer gescand worden. De scanner is het geheugen van het Bende-ondezoek. Alle dossiers die mogelijk betrekking hebben op de reeks overvallen die de Bende in het midden van de jaren tachtig heeft gepleegd en waarbij ten minste 28 dodelijke slachtoffers zijn gevallen, zijn via de scanner in een computer opgeslagen.

Het is op basis van deze opgeslagen informatie dat een ploeg Franse profilers (criminologen en psychologen) een profiel van de daders zal proberen te schetsen. Hun werk zal bemoeilijkt worden omdat zij de gegevens die het afgelopen jaar in de gerechtelijke dossiers zijn opgenomen manueel moeten verwerken.

De cel-Jumet wenste gisteren niet te zeggen wat de precieze oorzaken van de computerproblemen zijn.Wellicht kan de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), vandaag hierover toelichting geven. Verwilghen wordt over de situatie bij het Bende-onderzoek aan de tand gevoeld door CD&V-kamerlid Tony van Parys.

Bron » De Tijd

Inscannen megadossier vertraagt Bende-onderzoek

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt, net als dat van Marc Dutroux, volledig ingescand en zal voor speurders en advocaten digitaal consulteerbaar zijn. Maar het inscannen van meer dan honderdduizend bladzijden verloopt traag en daardoor ligt het onderzoek tijdelijk stil.

De documenten kunnen niet gelijktijdig geraadpleegd én ingescand worden. De opmaak van een daderprofiel door twee Franse deskundigen loopt daardoor vertraging op. De justitiespecialist van CD&V, Tony Van Parys, wil minister Marc Verwilghen daarover vandaag ondervragen in de kamercommissie Justitie.

Door het probleem met het inscannen werd de jaarlijkse vergadering met de nabestaanden van de slachtoffers, de speurders, betrokken magistraten en de minister van Justitie uitgesteld naar het najaar.

Bron » De Standaard