Senaat keurt BIM-wetsvoorstel goed

Op de laatste plenaire zitting van de Senaat werd ook het wetsvoorstel omtrent de bijzondere inlichtingsmethoden (BIM) goedgekeurd. Het zogeheten ‘BIM-wetsvoorstel’ regelt de wijze waarop gegevens mogen verzameld worden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Senaat keurde het voorstel goed met 39 stemmen voor van de meerderheid, vier tegen van de groenen en 17 onthoudingen van de rest van de oppositie en Philippe Moureaux (PS).

Kernpunt van het nieuwe wetsvoorstel is een systeem van getrapte controle op de Staatsveiligheid, zodat blunders à la de zaak-Belliraj, het terreuralarm in december 2007 of de zaak-Feriye Erdal niet meer gebeuren. In concreto regelt het voorstel het gebruik van de BIM en de communicatie erover tussen Staatsveiligheid, organen als het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging), politiediensten, Comité I en niet te vergeten regering en parlement.

Het gaat zowel over algemene observatietechnieken als over het gebruik van specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens (bijvoorbeeld het afluisteren van telefoons of het hacken van computers). Die uitzonderlijke methoden kunnen wel pas gebruikt worden als de ‘gewone’ methoden ontoereikend zijn.

“Dit is een enorme stap vooruit in vergelijking met de huidige situatie”, aldus CD&V-senator Hugo Vandenberghe, de bezieler van het wetsvoorstel. “De tekst is het resultaat van veel discussies en een lange denkoefening, maar zal toelaten dat de fundamentele mensenrechten beschermd blijven.”

Zo wordt er onder meer verwezen naar het bronnen- of beroepsgeheim van advocaten, artsen en journalisten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vindt dat het BIM-wetsvoorstel de fundamentele beginselen van de rechtsstaat miskent.

Bron » De Morgen