128.559 wapens ingeleverd en vernietigd

Liefst 36 vrachtwagens hebben in Gent wapens naar de ovens van ArcelorMittal gebracht, om die daar te smelten. Sinds een amnestieregeling voor wapens is afgekondigd, zijn in ons land 128.559 wapens ingeleverd en vernietigd. Dat is het definitieve resultaat van een inzamelactie die meer dan twee jaar duurde.

Mensen konden tot eind oktober vorig jaar vrijwillig hun wapens inleveren. In Vlaanderen waren dat er 92.739, in Wallonië 28.779 en in Brussel 7.041. De Oost-Vlaming diende met 22.294 stuks het grootste aantal wapens in, gevolgd door Antwerpen met 20.042 en Vlaams-Brabant met 19.920. In Luik zijn 2.512 wapens ingeleverd.

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys wijst erop dat elk niet-geregistreerd wapen nu illegaal is, en dat veel mensen dat onvoldoende beseffen.

Alle wapens gingen naar ArcelorMittal Gent, of voor de provincie Luik naar ArcelorMittal Luik, om daar vernietigd te worden in de hoogovens. In Gent hebben 36 vrachtwagens wapens naar ArcelorMittal gebracht, in Luik waren dat er zes.

De amnestieperiode voor illegaal wapenbezit ging, samen met de nieuwe wapenwet, in op 9 juni 2006. Ze was geïnspireerd door een eerdere Oost-Vlaamse actie.

Bron » De Standaard