Bijna 120.000 wapens ‘verdwenen’ in België

Tien jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in ons land staan er exact 647.388 wapens geregistreerd in het Centraal Wapenregister (CWR). Zeker 117.000 wapens die geregistreerd waren voor de nieuwe wapenwet zijn ‘verdwenen’. Dat blijkt maandag uit cijfers van de FOD Justitie.

In 2006, na de dodelijke raid van Hans Van Themsche in Antwerpen, werd de wapenwet in ons land verstrengd. In de nasleep daarvan gold een amnestieperiode, waarbinnen iedereen een vergunning kon aanvragen of wapens kon inleveren.

Bij een telling in 2006, voordat de nieuwe wapenwet van kracht was, stonden er in het CWR exact 889.937 wapens geregistreerd. Op 1 januari 2016 waren dat er 647.388. Tijdens de amnestieperiode werden 125.000 wapens afgestaan en vernietigd. Er blijven dus zeker 117.000 wapens over die ondertussen ‘verdwenen’ zijn.

Volgens de FOD Justitie zijn er daarvoor diverse verklaringen mogelijk, gaande van wapens die (illegaal) zijn uitgevoerd, en wapens die niet zijn aangegeven tijdens de overgangsperiode, bijvoorbeeld omdat ze verborgen werden gehouden in de hoop dat de wet opnieuw zou versoepeld worden. Het is onmogelijk te bepalen hoeveel van die wapens werkelijk voor een risico zorgen, klinkt het.

Vorig jaar werd nog gesproken van 300.000 ‘verdwenen’ wapens, maar de FOD Justitie zegt dat dat cijfer niet correct is. Er werd daarbij geen rekening gehouden met wapens in verzamelingen en dienstwapens.

In het federaal regeerakkoord werd een nieuwe amnestieronde aangekondigd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet vorig jaar al verstaan dat de administratie daar al teksten voor heeft klaargemaakt.

Bron » De Standaard