CD&V wil genade voor wie handlangers durft verraden

Daders van zware criminaliteit, ook terroristen, overtuigen om te breken met hun milieu en te praten met de politie. De commissie Justitie bespreekt vandaag het voorstel voor een spijtoptantenregeling. CD&V is voor.

“Personen die betrokken zijn bij zware criminaliteit, bijvoorbeeld terreur, beschikken vaak over zeer waardevolle informatie, zowel over hun organisatie als over gepleegde of geplande misdrijven”, zegt kamerlid Raf Terwingen (CD&V). “Sommigen willen ermee naar buiten treden, maar riskeren dan zelf vervolging. Wij pleiten voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten.”

Terwingens wetsvoorstel bevat een aantal voorwaarden. Zo moet de info die de spijtoptant verstrekt, voldoende wegen ten opzichte van het misdrijf dat hij gepleegd heeft. De regeling blijft een uitzonderlijke gunst, een laatste redmiddel. De beoordeling – geval per geval – ligt in handen van de procureur. “We willen de regeling ook mogelijk maken als het proces al bezig is, en zelfs als de spijtoptant al veroordeeld is.”

Terwingen maakt zich sterk dat voor zijn wetsvoorstel een meerderheid te vinden is. “Het maatschappelijk draagvlak is gevoelig toegenomen, ik reken erop dat we, na hoorzittingen, binnenkort over het voorstel stemmen.”

Bron » De Standaard