Gangster mag niet zomaar weten wie hem oppakte

Open Vld dient een wetsvoorstel in dat de anonimiteit van politiemensen beter beschermt wanneer er een klacht tegen hen wordt ingediend. Dat moet hen minder kwetsbaar maken voor represailles, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Voor zware jongens is er niet meer nodig dan een klacht met een burgerlijke partijstelling om de identiteit te achterhalen van de politiemensen die hen inrekenden of tegen hen getuigden. Daarmee omzeilen ze makkelijk de wet betreffende de anonimiteit van getuigen van 8 april 2002, die net bedoeld is om getuigen en politiemensen te beschermen tegen die zware criminelen.

Die lacune willen Open Vld-Kamerleden Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu dichten. Daarom dienen ze nu een wetsvoorstel uit 2013 opnieuw in. In dat voorstel geven ze de onderzoeksrechter de mogelijkheid om de anonimiteit van politieambtenaren te beschermen als er een klacht tegen hen wordt ingediend.

“Dit is enkel bedoeld voor die gevallen van zeer ernstige georganiseerde criminaliteit”, benadrukt Van Cauter in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Bovendien is het niet de bedoeling om misdrijven van politiemensen in te dekken als daar onderzoek naar wordt gevoerd. Bij voldoende aanwijzingen voor een politiemisdrijf kan de anonimiteit alsnog worden opgeheven.” Het voorstel zoekt naar een evenwicht, zegt ze: “Mensen beschermen die beschermd moeten worden, maar er ook voor zorgen dat ze niet boven de wet staan.”

De kans dat de wet er komt, is reëel. In 2013 hebben CD&V en MR het voorstel mee ondertekend. Volgens Van Cauter past het voorstel ook perfect binnen het regeerakoord.

Bron » De Morgen