Senaat keurt wet goed die advocaat voorziet bij eerste verhoor

De Senaatscommissie Justitie heeft woensdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat een verdachte tijdens zijn eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter het recht geeft om zich bij te laten staan door een advocaat. Ons land moet dat recht invoeren na een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het zogenaamde Salduz-arrest.

Het voorstel werd goedgekeurd door een meerderheid van N-VA, CD&V, Open VLD, MR, CDH en SP.A. De PS en Vlaams Belang stemden tegen, Ecolo onthield zich. De Franstalige socialisten vrezen dat er een aantal fundamentele rechten aangetast worden en dat de tekst dus niet ver genoeg gaat. Vlaams Belang vindt dan weer dat de tekst té ver gaat.

Naast het recht op een advocaat bij het eerste verhoor krijgt de verdachte ook het recht om een vertrouwenspersoon te laten inlichten. Dat recht kan hem ontzegd worden als het gevaar bestaat dat er bewijsmateriaal zou verdwijnen of dat andere mogelijke verdachten gealarmeerd zouden worden.

De onderzoeksrechter zal de termijn van 24 uur waarbinnen hij de verdachte al dan niet moet aanhouden éénmaal kunnen verlengen. Over dat luik van het voorstel is nog wat discussie. Open VLD-senator Martine Taelman vreest dat hiervoor ineens de Grondwet zou moeten worden aangepast.

Het wetsvoorstel is nog lang geen wet. Het voorstel gaat nu naar de plenaire vergadering van de Senaat. Als die het licht op groen zet, verhuist de tekst naar de Kamer, die dan nog eens advies kan vragen aan de Raad van State.

Bron » De Standaard