“Verplichte tussenkomst advocaten vóór verhoor zal jaarlijks 25 miljoen kosten”

De plenaire Senaat heeft zich vandaag gebogen over het wetsvoorstel dat verdachten bij hun eerste verhoor recht geeft op overleg met hun advocaat. De voorstanders erkenden dat waarschijnlijk nog “kinderziektes” zullen opduiken, maar dat het voorstel alvast een eind maakt aan de huidige rechtsonzekerheid. De tegenstanders namen vooral aanstoot aan de verdubbeling van de termijn waarin men zonder aanhoudingsbevel vastgehouden kan worden.

Het voorliggende wetsvoorstel moet de Belgische regels in lijn brengen met het beruchte Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de aanwezigheid van een advocaat bij verhoren essentieel noemt voor elk eerlijk proces. Over het voorstel is maandenlang gedebateerd.

De voorstanders erkenden vandaag dat het uiteindelijk “geen schoonheidsprijs verdient” en dat de praktijk zal moeten uitwijzen waar bijsturing nodig is. Ze benadrukken evenwel dat België zijn regels als een van de laatste Europese landen nog niet heeft aangepast, wat op het terrein voor heel wat rechtsonzekerheid zorgt. Bovendien moeten de nieuwe regels ook praktisch werkbaar blijven, klonk het.

De tegenstanders toonden zich dan weer verbaasd over het gemak waarmee de termijn verdubbeld wordt waarin men zonder aanhoudingsbevel vastgehouden kan worden, hoewel de grondwet expliciet spreekt van 24 uur. Vooral PS en Ecolo trokken stevig van leer.

Open Vld liet dan weer verstaan dat ze graag meteen de grondwet gewijzigd had, maar besloten heeft het compromis te steunen. Later op de dag volgt de eigenlijke stemming van het voorstel. In commissie stemde alvast enkel Vlaams Belang tegen, terwijl PS en de groenen zich onthielden.

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) vermoedt dat de verplichte tussenkomst van advocaten bij alle verhoren in het strafproces jaarlijks zo’n 25 miljoen euro zal kosten. Dat heeft hij gezegd tijdens de bespreking van het wetsontwerp dat die verplichting invoert.

De minister benadrukte wel dat het slechts om een eenvoudige berekening gaat, gebaseerd op het feit dat er jaarlijks zo’n 80.000 aanhoudingen plaatsvinden. Het betrokken wetsvoorstel brengt de Belgische regels eindelijk in lijn met het beruchte Salduz-arrest. Het geeft verdachten het recht op overleg met een advocaat voor zijn eerste politieverhoor en de bijstand van een advocaat bij verhoren door een onderzoeksrechter.

Heel wat parlementsleden stelden zich vragen bij de kosten die dat met zich mee zal brengen. In zijn tussenkomst benadrukte De Clerck dat niet bekend is hoe dikwijls een advocaat effectief aanwezig zal moeten zijn.

Hij gaf aan dat jaarlijks zo’n 80.000 aanhoudingen worden verricht, dus een eenvoudige berekening “zou leiden tot een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro”. “Dat cijfer is niet zo vreemd wanneer bij die 25 miljoen euro ook de kosten worden bijgeteld voor de politie, voor extra uren en extra installatie”, merkte de minister nog op.

Bron » De Morgen