Kamer keurt Salduz-wet goed

De plenaire Kamer heeft de zogenaamde Salduz-wet goedgekeurd. Die schrijft voor dat een verdachte bij een eerste verhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De Kamer sleutelde aan de tekst die uit de Senaat komt, waardoor het ontwerp nu opnieuw naar de Hoge Vergadering verhuist. Bij de stemming waren er 79 stemmen voor, 26 tegen (Vlaams Belang, sp.a, LDD en Louis Laurent) en 37 onthoudingen (PS en groenen).

De wet volgt op het arrest-Salduz van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het bepaalt dat iedere verdachte bij een eerste verhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De Senaat boog zich eerder al over de vertaling van het arrest naar Belgische wetgeving.

Van grote wijzigingen is er geen sprake. De Raad van State vroeg wel het begrip “verhoor” beter te definiëren, om zo te bepalen vanaf wanneer iemand recht op bijstand heeft. De Kamer kiest echter voor een verwijzing naar de parlementaire werkzaamheden, meer bepaald naar een nota van de minister waarin opgesomd staat wat niet beschouwd dient te worden als een verhoor dat bijstand door een advocaat vereist.

De PS onthield zich bij de stemming. De partij heeft vooral bedenkingen bij de mogelijkheid voor onderzoeksrechters om de periode van 24 uur voor de vrijheidsberoving eenmalig met 24 uur te verlengen. Vlaams Belang en sp.a stemden tegen het ontwerp. De Vlaamse socialisten vrezen dat met de huidige tekst de doos van Pandora wordt geopend en dat onderzoeken voortdurend zullen worden geblokkeerd omwille van procedurekwesties.

Bron » De Morgen