Nog altijd gemiddeld 300 wapens per dag vergund

Sinds de nieuwe wapenwet van kracht is, worden in ons land nog altijd zo’n 10.000 nieuwe wapens per jaar vergund. Dat is gemiddeld 300 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie. In ons land zijn minstens 800.000 legale vuurwapens in omloop.

Na de moordpartij door Hans Van Themsche in 2006 is een een nieuwe wapenwet ingevoerd waarbij registratie van een wapen verplicht is. Sindsdien blijken zo’n 78.000 vergunningen voor nieuwe wapens te zijn afgeleverd. In dat cijfer zijn jacht- en en enkele sportwapens niet inbegrepen, want die zijn niet vergunningsplichtig.

Samen met de wapens, die dateren van voor de nieuwe wapenwet hebben we nu zo’n 900.000 vuurwapens in ons land. Dat is één wapen per tien Belgen.

Maar het aantal wapens ligt nog hoger omdat niet alle wapens van voor de wapenwet in 2006 al werden geregistreerd. Een 80.000 tal geregistreerde wapens is ook naar buitenland geëxporteerd, een 125.000 tal is vernietigd in 2006. Onder vergunde wapens zijn ook een 160 tal half automatische wapens van het genre kalashnikov.

Bij Justitie gaan stemmen op voor een aanpassing van de wapenwet, waarbij achterpoortjes worden gesloten. Ook de bevoegdheid van gespecialiseerde ambtenaren zou moeten worden uitgebreid zodat zijn sneller iets kunnen ondernemen tegen eventuele inbreuken op de wet.

Bron » VRT Nieuws