“Werklast rechtbanken verminderen en minder hard besparen”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erkent de problemen bij de rechtbanken en hoven door het nijpende personeelstekort. In De ochtend op Radio 1 kon hij geen mirakeloplossingen beloven, maar de minister probeert wel de grootste noden op korte en lange termijn te lenigen.

“Het zou erg zijn als ik er na vier maanden als minister van Justitie nog van zou schrikken”, reageerde de minister op het nieuws dat er een tekort van 180 personeelsleden is bij de rechtbanken in Vlaanderen en Brussel.

Dat tekort is deels te wijten aan krappe personeelskaders. “Die bepalen hoeveel gerechtspersoneel een bepaalde rechtbank, hof of ministerie nodig heeft”, legt Geens uit. De minister geeft toe dat die kaders wellicht niet meer aangepast zijn aan de noden van de tijd.

“Daarom gaan wij over een jaar of twee overstappen naar budgetten in plaats van personeelskaders. Daardoor zullen de hoven, rechtbanken en het openbaar ministerie zelf binnen hun budgetten kunnen zeggen hoeveel mensen zij willen aantrekken.”

Tot die verschuiving plaatsvindt, moeten de rechtbanken zich nog behelpen, beseft ook Geens, “en daarover praat ik bijna dagelijks met de verschillende hoven, rechtbanken en het OM, om de ergste noden te lenigen binnen ons strakke budgettaire kader”.

En de situatie wordt er niet beter op, integendeel, want in het regeerakkoord staat dat de minister de komende jaren moet besparen. Op korte termijn vindt Geens dat te zwaar. Daarom zal hij er bij de begrotingscontrole voor pleiten om het lineaire besparingen van vier procent te laten dalen.

Bovendien wil de minister de werklast verlagen door drie nieuwe wetten. Die moeten een aantal taken minder routineus te maken, de rechtbanken uitrusten met betere informatica en het aantal cassatieberoepen verminderen.

Door deze ingrepen op korte termijn denkt de minister “dat we al een heel eind komen” totdat de kaders door budgetten worden vervangen. “Ik ben er gerust in dat we die uitdaging samen aankunnen.”

Bron » VRT Nieuws

Groot personeelstekort bij de rechtbanken

De rechtbanken kampen met een groot personeelstekort. Alles samen gaat het om ongeveer 180 mensen die te kort zijn bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een telling van onze redactie.

Het tekort heeft twee grote oorzaken: enerzijds zijn er veel langdurig zieken, anderzijds zijn er sinds 2010 richtlijnen om mensen die vertrekken (bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan of overgeplaatst worden) met vertraging te vervangen.

Dat laatste is destijds gebeurd om te besparen, maar door iemand pas na een aantal maanden te vervangen, loopt intussen de gerechtelijke achterstand op.

De situatie is vooral dramatisch in Oost-Vlaanderen, want daar werden 12 kamers van de rechtbank gesloten door het personeelstekort. Elders, zoals in Antwerpen, vermijdt men om kamers te sluiten. Maar daardoor wordt de werkdruk wel heel hoog.

Dat blijkt ook uit een werklastmeting van een paar jaar geleden die onze redactie kon inkijken. Volgens dat onderzoek zouden er bij de vijf hoven van beroep 40 rechters en tientallen griffiers extra nodig zijn.

Maar zelfs als de bezetting volledig zou zijn is het krap, zegt Antoon Boyen, de eerste voorzitter van het hof van beroep van Oost- en West-Vlaanderen.  “De kaders van magistraten en griffiers zijn al decennia geleden berekend en vastgelegd. Ondertussen is de complexiteit, de techniciteit en de omvang van de materies die wij moeten behandelen enorm toegenomen.”

Boyen stelt dat de vastgelegde bezetting slechts een minimumbezetting is om te kunnen doen wat van de rechtbanken verwacht wordt.

Het ziet ernaar uit dat het personeelstekort niet meteen zal worden weggewerkt, want de komende jaren moet er 10 procent bespaard worden bij de hoven en de rechtbanken. Daardoor dreigen er nog eens honderden banen te verdwijnen.

Tegelijk lijkt de magistratuur overtuigd van de goede wil van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en ziet men dat hij ook wel een oplossing wil vinden.

Daarom hoopt het personeel dat hij zijn collega’s in de regering kan overtuigen om, ondanks de besparingen die in het regeerakkoord werden afgesproken, het personeelstekort op te vangen. En dat zal ook deels gebeuren, zei de minister in De ochtend op Radio 1, zonder mirakeloplossingen te beloven.

Bron » VRT Nieuws