Groot personeelstekort bij de rechtbanken

De rechtbanken kampen met een groot personeelstekort. Alles samen gaat het om ongeveer 180 mensen die te kort zijn bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een telling van onze redactie.

Het tekort heeft twee grote oorzaken: enerzijds zijn er veel langdurig zieken, anderzijds zijn er sinds 2010 richtlijnen om mensen die vertrekken (bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan of overgeplaatst worden) met vertraging te vervangen.

Dat laatste is destijds gebeurd om te besparen, maar door iemand pas na een aantal maanden te vervangen, loopt intussen de gerechtelijke achterstand op.

De situatie is vooral dramatisch in Oost-Vlaanderen, want daar werden 12 kamers van de rechtbank gesloten door het personeelstekort. Elders, zoals in Antwerpen, vermijdt men om kamers te sluiten. Maar daardoor wordt de werkdruk wel heel hoog.

Dat blijkt ook uit een werklastmeting van een paar jaar geleden die onze redactie kon inkijken. Volgens dat onderzoek zouden er bij de vijf hoven van beroep 40 rechters en tientallen griffiers extra nodig zijn.

Maar zelfs als de bezetting volledig zou zijn is het krap, zegt Antoon Boyen, de eerste voorzitter van het hof van beroep van Oost- en West-Vlaanderen.  “De kaders van magistraten en griffiers zijn al decennia geleden berekend en vastgelegd. Ondertussen is de complexiteit, de techniciteit en de omvang van de materies die wij moeten behandelen enorm toegenomen.”

Boyen stelt dat de vastgelegde bezetting slechts een minimumbezetting is om te kunnen doen wat van de rechtbanken verwacht wordt.

Het ziet ernaar uit dat het personeelstekort niet meteen zal worden weggewerkt, want de komende jaren moet er 10 procent bespaard worden bij de hoven en de rechtbanken. Daardoor dreigen er nog eens honderden banen te verdwijnen.

Tegelijk lijkt de magistratuur overtuigd van de goede wil van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en ziet men dat hij ook wel een oplossing wil vinden.

Daarom hoopt het personeel dat hij zijn collega’s in de regering kan overtuigen om, ondanks de besparingen die in het regeerakkoord werden afgesproken, het personeelstekort op te vangen. En dat zal ook deels gebeuren, zei de minister in De ochtend op Radio 1, zonder mirakeloplossingen te beloven.

Bron » VRT Nieuws