Ruim 420.000 wapens geregistreerd in België

Er zijn 426.939 wapens geregistreerd in België. Wapenhouders hebben gemiddeld een viertal wapens, want er zijn 108.579 vergunningshouders. Sinds 2006, toen de nieuwe wapenwet van kracht werd, moeten wapenhouders bij de overheid laten registeren dat ze een wapen hebben.

Sinds het register is ingevoerd, worden er jaarlijks zo’n 27.500 wapenlicenties uitgereikt. De zwaarste bewapende provincies zijn Henegouwen en Luik, met respectievelijk 53.782 en 53.624 wapenvergunningen. Dat zij aan kop gaan is vrij logisch, want 35 procent van de geregistreerde wapens wordt voor de jacht gebruikt.

De eerste Vlaamse provincie vinden we op de derde plek: Antwerpen, met 50.868 geregistreerde wapens. Maar kennelijk hebben Antwerpse wapenbezitters vaker meerdere wapens, want in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld zijn er meer mensen met een wapenvergunning.

Wie in België een wapen moet kopen, moet dat goed kunnen verantwoorden. In 2006 werd de oude wapenwet van 1933 aangescherpt nadat Hans Van Themsche in Antwerpen de tweejarige Luna en haar oppas doodschoot. Wie tot die tijd een wapen zonder vergunning had, moest toen laten registreren.

Bron » VRT Nieuws