Justitieminister Geens snoeit verder in gerechtskosten

De ministerraad heeft vandaag drie koninklijke besluiten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd die de gerechtskosten verder moeten drukken. De teksten herzien de tarieven voor speeksel- en dna-analyses en die van de betekening door gerechtsdeurwaarders in strafzaken. Samen moeten de kb’s de factuur met 11 miljoen euro doen dalen.

Waar vroeger een arts moest worden opgeroepen om in het kader van drugopsporing een bloedstaal af te nemen, kunnen als gevolg van de technologische vooruitgang vaststellingen worden gedaan op basis van speekseltesten. Een deel van de dna-analyses wordt geconcentreerd bij het NICC, dat voortaan deze analyses aan kostprijs zal verrichten. Zo wordt het labo geoptimaliseerd en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden.

De speekselanalyses worden voortaan enkel nog door het NICC uitgevoerd aan kostprijs. De erkende laboratoria kunnen nog enkel tegenexpertises uitvoeren tegen de in hun laboratorium gangbare reële kostprijs. Deze aanpak betekent een besparing in de gerechtskosten van 6,5 miljoen euro.

Een derde koninklijk besluit zorgt voor een daling van de tarieven van gerechtsdeurwaarders voor de betekening in strafzaken, met 25 procent. Dat kan door de verdere informatisering en de ontwikkeling van een platform dat een efficiënter beheer en uitvoering van de betekeningen in strafzaken mogelijk maakt.

Ben » De Morgen