“Al veel inspanningen geleverd om gerechtskosten te drukken”

Er zijn al veel stappen gezet om de gerechtskosten voor telefonie en DNA-onderzoek te beheersen. Dat zegt Justitieminister Stefaan De Clerck in een reactie op de oproep van de Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde, die de overheid opriep dringend de tarieven terzake te heronderhandelen.

Wat telefonie betreft wijst De Clerck erop dat de kosten sinds 2003 “op een eerder relatief forfaitaire basis” worden vastgesteld en dat die niet noodzakelijk de reële kosten weergeven. Het BIPT spit het dossier momenteel uit en komt eind deze maand met een rapport op de proppen.

“Op basis van deze objectieve gegevens zal het BIPT verder een bemiddelende rol spelen tussen de tele-operatoren en de overheid”, stelt De Clerck in een mededeling. Plannen om de kosten voor DNA-onderzoek te verminderen sneuvelden dan weer door de val van de regering.

Bedoeling was die te drukken door het onderzoek Europees aan te besteden, omdat die kosten in het buitenland beduidend lager liggen. Daarvoor diende echter de DNA-wet te worden gewijzigd en een kb te worden genomen. De Clerck wijst erop dat ook een initiatief in voorbereiding was om een basiswet over gerechtskosten in elkaar te boksen.

Dat nu al 60% van het budget 2010 is besteed, is dan weer geen reden tot bezorgdheid. “Dit is mee veroorzaakt door betalingen van een groot gedeelte facturen van 2009”. “De CMRO is perfect op de hoogte van al deze ontwikkelingen en heeft net de opdracht mee te werken aan een betere beheersing van de gerechtskosten”, besluit De Clerck.

Bron » De Morgen