Gerechtskosten stijgen explosief

2010 is het jaar van de records op het vlak van de gerechtskosten. Ze waren nooit zo hoog en vooral de kosten voor tolken, DNA-tests en gerechtsdeurwaarders swingen de pan uit. Justitie betaalde afgelopen jaar een absoluut recordbedrag van 106,7 miljoen euro aan uiteenlopende gerechtskosten.

En dan liggen er bovendien nog 16 miljoen niet betaalde facturen. Dat blijkt uit het nieuwste jaarverslag van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde (CMRO).

Zo stegen de kosten voor de inzet van vertalers en tolken bij telefoontaps met liefst 77% in vergelijking met 2009. Ook de kosten voor DNA-analyses bereiken een recordhoogte: 10 miljoen euro, of 30% meer dan in 2009. En dat terwijl de prijs van één DNA-test de voorbije tien jaar halveerde.

De uitgaven voor gerechtsdeurwaarders pieken eveneens: 17,6 miljoen euro of 34,9% meer. Oorzaak hier is wellicht de wet-Van Cauter. Door die wet moeten deurwaarders voortaan een aangetekende brief sturen als de persoon waar ze een akte afgeven niet thuis is. Kostprijs hiervan: 6,6 miljoen.

Justitie moet volgens de CMRO dringend ingrijpen. “In september leggen wij een prioriteitenlijstje voor aan de minister van justitie. Verspilling moet vermeden worden”, zegt ondervoorzitter Jean-Paul Janssens. Hijpleit voor één vaste controleur per parket én per rechtbank.

Bovendien moet er per hof van beroep een deskundige worden aangesteld waarmee parket en onderzoeksrechters overleggen vooraleer ze nieuwe onderzoeksdaden bestellen. Janssens is boos op het parlement omdat het nu al vele jaren nog geen wettelijke regeling voor de gerechtsdeskundigen en voor de tolken heeft uitgewerkt, hoewel al meerdere voorstellen ter tafel liggen.

Bron » Gazet van Antwerpen