Parketten weten niet hoeveel ze uitgeven

De parketten in ons land spenderen ruim honderd miljoen euro per jaar aan tolken, deurwaarders, telefoontaps, … maar ze weten zelf amper hoeveel ze uitgeven. “Iedereen doet eigenlijk zijn zin”, zegt de Commissie voor Modernisering van de Rechterlijke Orde (CMRO). Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) laat weten dat er een nieuwe rondzendbrief over de gerechtskosten zit aan te komen.

Geen enkel parket weet hoe hoog de gezamenlijke factuur van Justitie oploopt, negen op de tien weten niet dat het budget eigenlijk is opgesoupeerd en een absolute minderheid houdt bij welke betalingen hun griffie of de overkoepelende FOD (federale overheidsdienst) Justitie voor hen uitvoert. Van een structurele boekhouding is geen sprake.

Vorig jaar stuurde de CMRO naar alle parketten en griffies een vragenlijst over de gerechtskosten. Daaruit blijkt dat een kwart de factuur niet controleert en rechtstreeks doorstuurt naar de griffie of de Federale Overheidsdienst. Ook van kwaliteitscontrole is geen sprake. Doordat driekwart van de griffies en een derde van de parketten geen aparte “gerechtskosten” aan het dossier toevoegen, is het ook voor een rechter moeilijk om in te schatten hoeveel die precies bedragen bij een veroordeling.

Minister Turtelboom kondigt een nieuwe rondzendbrief aan. “Daarin zal uitdrukkelijk worden gevraagd om zo veel mogelijk briefwisseling elektronisch te laten verlopen”, zegt haar woordvoerster in de krant De Standaard. Deskundigen zullen ook maar één verslag en één memorie kunnen indienen om dubbels ter vermijden.” Daarnaast loopt er een proefproject met dagprestaties voor vertalers en tolken.

Bron » De Morgen