Meer dan 3.000 agenten gezocht

Amper 44 van de 195 Belgische politiezones hebben genoeg agenten om de minimale behoeften te garanderen. Vlaanderen scoort ‘het best’. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) beloofde meteen na de dood van een MIVB-controleur vierhonderd extra agenten in Brussel. “Louter een gat opvullen waardoor elders nieuwe gaten ontstaan”, klonk het bij de vakbonden meteen in koor. “Nagenoeg overal in het land zijn er al grote tekorten in de politiekorpsen. Er zijn heel weinig korpsen die manschappen kunnen missen.”

Een telling, gebaseerd op cijfers uit het repertorium van de lokale politie 2011, geeft de bonden overschot van gelijk. Na de politiehervorming in 2001 werd op basis van een tiental parameters een zogenaamde KUL-norm opgesteld: die bepaalt hoeveel aspiranten, inspecteurs, hoofdinspecteurs, commissarissen en hoofdcommissarissen er nodig zijn om de werking van een korps te garanderen. Een minimale bezetting, met andere woorden. Uit die cijfers blijkt dat de 195 politiekorpsen in ons land samen 30.556 lokale agenten zouden moeten tellen. In de praktijk zijn er 28.633 manschappen. Een tekort dus van bijna 2.000 personen.

Verschillende vakbonden schatten dat er bovendien op het federale niveau een tekort is van 1.200 politiemensen op een totaal van 12.000. Samengeteld zijn er over heel België dus meer dan 3.000 agenten te weinig. De toestand in de hoofdstad is – zelfs als de aangekondigde maatregelen van Milquet doorgaan – desastreus. Om een volwaardig uitgebouwd korps te vormen, hebben de zes Brusselse zones minstens 543 extra agenten nodig.

In het zuiden van het land is er verspreid over de 72 zones een tekort van liefst 803 agenten. In amper 9 van de 72 zones wordt de minimaal vereiste politiezorg gehaald. In Vlaanderen is de bezetting iets beter, met 35 van de 117 zones die aan de minimale berekening voldoen.

Het minst verontrustend is de situatie in Limburg, met 11 van de 17 zones die aan de normen voldoen. In de andere provincies zijn de cijfers ronduit bedroevend. Vooral in de (groot)steden Gent (-82), Antwerpen (-73), Brugge (-19), Leuven (-19) en Kortrijk (-16) is de nood aan extra krachten groot.

“Wij vragen al jaren tevergeefs versterking. Het plan van Milquet om vierhonderd extra agenten naar Brussel te halen, klinkt goed, maar lijkt mij gezien de situatie overal elders in het land volstrekt onhaalbaar”, zei de Gentse burgemeester Daniël Termont eerder. De cijfers geven hem gelijk. De vakbonden klagen al jaren over de steeds grotere tekorten bij de bevoegde minister.

“Telkens weer stuiten we op dat budgettaire plafond, waardoor er de voorbije jaren maximaal 1.000 aspiranten konden beginnen. Hoewel er gemiddeld zo’n 1.500 agenten met pensioen gaan. Hoog tijd dus dat er op het hoogste niveau fundamenteel andere keuzes worden gemaakt”, zegt Gert Cockx, voorzitter van de politievakbond NSPV. Bij de federale politie wilde men niet uitwijden over de cijfers. Ook bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie was niemand bereid tot commentaar.

Bron » De Standaard