Zeshonderd agenten bestraft in 2013

De tuchtraad van de po­litie heeft vorig jaar 675 dossiers behandeld van agenten die zich hadden misdragen. In 74 gevallen werd geen straf uitgesproken, in de andere 601 dossiers kregen de agenten wel een sanctie.

In 382 gevallen ging het om een lichte straf, zoals een verwitti­ging of een blaam. In 219 gevallen sprak het comité een schorsing of een terugzetting in graad uit.

De meeste sancties kwamen er voor raadplegingen van de politiedata­bank voor privégebruik, dienstverzuim of insubordinatie. Bij agenten die buiten dienst bestraft werden, ging het vaak om alcoholmisbruik.

Bron » Gazet van Antwerpen