Agenten krijgen lichtere straf dan burgers

Volgens de beschikbare gegevens van het Comité P krijgen politiemensen vaker dan anderen een lichte straf als ze voor de rechter komen. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Van de 172 rechterlijke uitspraken over politiemensen die het comité dat jaar ontving, waren er 29 opschortingen van veroordeling. Dat zijn uitspraken waarbij de rechter de feiten wel bewezen acht, maar beslist om geen straf op te leggen. De beklaagde behoudt daarmee zijn blanco strafblad. Voor politiemensen is dat cruciaal om bij het korps te kunnen blijven werken.

Zo kregen twee inspecteurs die aangehouden minderjarigen hadden aangerand vorig jaar opschorting. Ook voor stalking en schriftvervalsing werden opschortingen uitgesproken. Het aantal opschortingen voor politiemensen ligt de laatste jaren tussen de 16 en 27 procent. Bij alle uitspraken van de correctionele rechtbanken samen ligt het aantal opschortingen echter veel lager, op 6,5 procent.

“Als rechters in sommige gevallen politiemensen lichter zouden straffen, kan dat zijn omdat ze ervan uitgaan dat er binnen het korps nog een disciplinaire sanctie komt”, aldus Yves Keppens, voorzitter van het Comité P. “En omgekeerd wachten de korpsoversten op een gerechtelijke uitspraak, waardoor de agent in kwestie er van beide kanten soms gemakkelijk mee wegraakt. Maar om zeker te weten of politiemensen stelselmatig een voorkeursbehandeling krijgen, zouden we dat grondiger moeten uitzoeken.”

De Gentse criminoloog Brice De Ruyver vindt dat politiemensen met sommige feiten te vlot wegraken. “Voor iets als diefstal van inbeslaggenomen zaken kun je dat soms zeggen, voor geweldfeiten niet. Maar ik vind ook dat Justitie de politie soms te weinig verdedigt wanneer iemand slachtoffer is van bedreigingen of intimidatie. Politiemensen moeten veel meer slikken dan de gewone burger.”

Bron » De Standaard