Grote databank politie werkt niet naar behoren

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de nationale databank van de politie, vertoont volgens het Comité P nog diverse tekortkomingen. En dat terwijl de ANG een van de belangrijkste databanken in België is. De databank bevat de namen van 1,64 miljoen personen. De voorbije jaren kwamen er elk jaar 100.000 namen bij.

De databank bevat ook 11.500 verdachte organisaties en 1,8 miljoen voertuigen. De betrouwbaarheid van de gegevensbank is niet alleen cruciaal voor de politie en het gerecht, maar ook voor andere overheidsdiensten die ze raadplegen bij screenings, bijvoorbeeld bij de vergunning van bewakingsagenten.

Het Comité P waarschuwt het parlement in zijn jaarverslag voor problemen met de ANG. Zo zijn er nog steeds geen uniforme regels over wanneer gegevens uit de databank moeten worden verwijderd. “Op centraal niveau heeft men daar geen zicht op”, stelt het Comité P vast. Het Comité stelt ook dat nog te veel politiemensen de ANG raadplegen voor persoonlijke doeleinden en daardoor de privacy van de burgers schenden. Volgens het Comité is hierop nog steeds onvoldoende controle.

Het Comité weet voorts dat bepaalde politiezones – ook grote – nog kampen met een aanzienlijke achterstand bij het inbrengen van hun gegevens in de ANG. “Er is een gebrek aan inspanningen bij bepaalde zones. Het uitwisselen van informatie wordt bij de politie nog te veel als overbodig beschouwd”, besluit het Comité P. Het parlement bespreekt de problematiek binnenkort achter gesloten deuren.

Bron » De Morgen