Financieel-economische databank blijft onbeschikbaar voor federale politie

De Raad van State schorst het contract tussen de federale politie en Infobase. Om hun strijd tegen fiscale fraude zo efficiënt mogelijk te voeren, baseren de speurders van de federale politie zich op de de financiële-economische databank van Infobase. De uitspraak van maandag bevestigt de schorsing uitgesproken op 1 maart.

Een concurrent van Infobase, Euro DB (voorheen Coface Service Belgium), tekende beroep aan tegen de beslissing van de federale politie om haar kandidatuur af te wijzen. Het bedrijf werd ervan beschuldigd een zware professionele fout te hebben begaan.

De Raad van State achtte het niet voldoende bewezen dat er inderdaad een zware professionele fout werd begaan door Euro DB. De federale politie is er zich intussen wel van bewust dat de beslissing het werk van de speurders van de federale politie vertraagt. Er werd al een tijdelijke oplossing bedacht, maar die kan dezelfde resultaten niet garanderen. De toewijzingsprocedure van het contract is opnieuw gestart.

Bron » De Morgen