Geld federale politie is op

Volgens commissaris-generaal Catherine De Bolle heeft de federale politie minstens 22 miljoen euro te weinig om haar agenten te betalen. Ook voor onderhoud en aankoop van materiaal is er 10 miljoen te weinig.

De federale politie zal dit jaar afsluiten met een tekort in het personeelsbudget van ruim 18 miljoen euro. Daar komt waarschijnlijk nog 3,5 tot 4 miljoen euro bij door geldgebrek om de federale politiemensen te betalen die bij de lokale zones zijn ingedeeld.

Op basis van de uitgaven van de eerste vijf maanden van dit jaar maakte de commissaris-generaal De Bolle een berekening voor heel 2014. In totaal voorspelt de politie een gat in het personeelsbudget van 22 miljoen euro, op een totaal van zo’n 750 miljoen. Met andere woorden: op het einde van het jaar heeft de federale politie geen geld meer om de wedden van al haar mensen te betalen.

De berekening staat in een nota die de commissaris-generaal in juli naar de minister van Binnenlandse Zaken stuurde. De Standaard kon die inkijken.

In haar projectie houdt de politie naar eigen zeggen nog geen rekening met de impact van specifieke evenementen en operaties, zoals herdenkingsdiensten van de Eerste Wereldoorlog, Europese toppen en de bescherming van Joodse belangen. Die doen de uitgaven nog verder oplopen.

De omstreden beslissing van het Grondwettelijk Hof dat alle politiemensen tot hun 62ste moeten werken, is ook nog niet ingecalculeerd. Naast geldgebrek voor de wedden is er ook geen budget meer voor onderhoud en investeringen. De nota spreekt van een tekort van tien miljoen euro.

Bron » De Standaard