Personen

Guy Spitaels

De God van de Waalse PS

Deze ULB-professor was kabinetschef Economie van eerste minister Edmond Leburton, senator en burgemeester van Ath sinds 1977, minister van Tewerkstelling en Arbeid van 1977 tot 1979, vice-premier van 1979 tot 1980, elf jaar voorzitter van de PS van 1981 tot 1992 en minister-president van de Waalse regering van 1992 tot 1994. Hij kreeg als bijnaam Dieu. Het Agusta-schandaal leidt tot zijn aftreden in 1994. Maar het gerecht onderneemt weinig en hij komt na de verkiezingen in mei 1995 terug als voorzitter van het Waals Parlement.

Sinds 1996 is hij tevens voorzitter van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet. 1997 start met het Dassault-schandaal. Zijn onschendbaarheid raakt hij eerst gedeeltelijk en tijdelijk kwijt. Maar die oplossing, een typisch Belgisch compromis, blijkt onhoudbaar. Niet veel later neemt hij ontslag als voorzitter van het Waalse parlement en stapt hij op als voorzitter van het Gemeentekrediet. Hij blijft wel Waals parlementslid en burgemeester van Ath. Begin april neemt hij dan ook ontslag als burgemeester.

Guy Spitaels

Guy Spitaels