Onderzoek

Operatie Mammoet

19 Oktober 1984

Op 19 oktober om 5 uur ’s morgens begint Operatie Mammoet. Tot de tanden bewapende politiemannen en rijkswachters doen 120 huiszoekingen, die gepaard gaan met ondervragingen, inbeslagname van publicaties, adressen, foto’s, enzovoort. Anarchisten, anti-militaristen en zelfs Latijnsamerikaanse vluchtelingen worden zonder pardon van hun bed gelicht. Ook twee parlementsleden, De Waseige, PS, en Deleuze, Ecolo, krijgen bezoek van ‘Mammoet’. Op het ogenblik van de huiszoeking, op 24 oktober, bevindt Deleuze zich plichtsgetrouw in het parlement. Achteraf beweren de gerechtelijke autoriteiten dat ze niet wisten dat Deleuze al vanaf 12 mei 1979 woonde in een gemeenschapshuis in Sint-Joost-ten-Node, waar de huiszoeking plaatshad.

Voor het CCC-onderzoek is deze razzia een slag in het water, onderzoeksrechter Eloy vaardigt geen enkel aanhoudingsbevel uit, maar de rijkswacht en de terreurbestrijders hebben een rijke oogst aan informatie binnengehaald en minister Gol heeft zijn zin gekregen, namelijk hard terugslaan en links als potentieel terroristisch stigmatiseren. Dat dit alles relatief weinig protest uitlokt, toont aan dat de regering en oppositie de rijen beginnen te sluiten rond de terreurbestrijding. Achter de schermen krijgt ‘Operatie Mammoet’ nog een eigenaardig verlengstuk.

Op dezelfde dag keurt de ministerraad een bijkomend budget van 251 miljoen voor 1985 goed. Hiermee kan de rijkswacht 180, de Staatsveiligheid 20, de gerechtelijke politie 30 en de algemene politie 24 man aanwerven. De rijkswacht en de gerechtelijke politie maken van de gelegenheid gebruik om gespecialiseerde eenheden op stapel te zetten. De gerechtelijke politie vraagt al jaren om een Nationaal Observatieteam met vijftien inspecteurs, maar dat ik klein bier in vergelijkingen met de plannen van de rijkswacht.