Zaak Cogel

Drugs in vlees

In de lente van 1978 was de BOB van het Waalse stadje Ciney op het spoor gekomen van het drughandeltje van ene Mohamed Jouida, een Tunesiër die in Rochefort een café uitbaatte. De man belde verdacht vaak met de Luxemburgse firma Cogel, een bedrijf dat – vlakbij de Belgische grens – diepgevroren vlees verhandelde. Het vermoeden was groot dat Cogel drugs vervoerde voor rekening van Jouida. Maar Cogel zou ook een van de leveranciers zijn geweest van de Boucherie Ghysels, een drukbeklante slagerszaak in hartje Brussel, waarmee VDB en zijn vriend Jacques Vanderhaeghe zaken deden.

De Boucherie Ghysels, een drukbeklante slagerszaak in hartje Brussel.

De Boucherie Ghysels, een drukbeklante slagerszaak in hartje Brussel.

De verdachte zelfmoord van een rijkswachter

In mei 1978 correspondeerde de BOB van Ciney over deze zaak met eerste wachtmeester Luc van den Daele van het Centraal Bureau voor Inlichtingen. Op 13 maart 1981 pleegt rijkswachter Luc van den Daele in de buurt van zijn huis zelfmoord. Hij wordt vlakbij zijn woning met een kogel in zijn borst teruggevonden. ‘Gezelfmoord’, denken zijn gewezen collega’s nog altijd. Volgens van den Daele had hij de financier en andere betrokkenen ontdekt in de Cogel-smokkelzaak.

De rijkswachter had zich in deze zaak vastgebeten en had al verschillende dossiers aangelegd. Niemand vroeg zich af hoe het kwam dat op dezelfde dag van zijn zelfmoord zijn bureau werd opengebroken en de dossiers werden gestolen. De administratie van de firma Cogel is op een merkwaardige manier in het begin van de jaren tachtig volledig in de vlammen opgegaan. De vrachtwagens bleven echter wonderwel gespaard. Op 10 november 1981 werd de zogenaamde affaire Cogel zonder gevolg geklasseerd.


Lees meer op het forum » Boucheries Ghysels | Luc Vanden Daele