Proces

Epiloog

Herman Van Herzele is als enige in verbreking gegaan tegen dit arrest. Zijn advocaten argumenteerden dat hij geen eerlijk proces had gekregen en dat er ernstige fouten waren begaan bij het natrekken van zijn financiële situatie. Verder jammerden ze erover dat er nooit ernstig naar de vierde man was gezocht.

Het Hof van Cassatie verwierp het verzoek het verzoek tot verbreking van het arrest. Daarop trok Van Herzele naar het Europees Hof. Na drie jaar, in maart 1992, werd zijn verzoek onontvankelijk verklaard. Later diende Van Herzele een genadeverzoek in bij de koning. Clémentine Leclerc heeft na het proces niet lang meer geleefd. Iedereen is inmiddels vrij.


Bron » Moord en doodslag | Gust Verwerft