Proces

Het proces De Staerke

De start

Na een paar zware hindernissen start op 15 juni ’87 het monster-proces tegen de bende De Staerke. Op 27 februari verwijst de raadkamer van Dendermonde het dossier bende De Staerke naar de correctionele rechtbank. Het wordt een proces met hindernissen. Voorzitter Quintelier van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonder verwijst de zaak, op verzoek van de verdediging van diverse verdachten, naar de Brusselse correctionele rechtbank. Het Dendermondse parket tekent beroep aan tegen dit tussenvonnis en uiteindelijk trekt het Hof van Beroep van Gent op 13 mei 1987 de zaak De Staerke naar zicht toe. Op 15 juni 1987 start het proces. Er worden 13 getuigen opgeroepen, 157 feiten liggen ten laste van de bendeleden.

Twee dagen na de start van het proces in Gent sluit het parket-generaal van Brussel het dossier betreffende de diefstal van de Wieze-kasbons af, met het oog op het opstellen van een eindvordering. Een kopie van het dossier wordt overgemaakt aan het parket van Charleroi ’ter informatie’. Het is dat parket dat op dat moment het onderzoek voert naar de filière van de Borinage. Na lange debatten doet het hof van beroep van Gent op 30 juni 1987 uitspraak in de zaak De Staerke.

Philippe De Staerke tijdens het proces.

Philippe De Staerke tijdens het proces.

De uitspraak

Vier bendelenden, Philippe De Staerke, Leopold Van Esbroeck, Dominique Salesse en Apostolos Papadopoulos, worden veroordeeld tot niet minder dan 20 jaar gevangenisstraf en daar bovenop nog tien jaar ter beschikkingstelling van de regering wegens deelname aan gewapende overvallen.

Alain Moussa krijgt 10 jaar cel, Robert De Staerke 8 jaar en Léon De Staerke 7 jaar. De andere komen er vanaf met lichtere straffen. Julien De Staerke wordt vrijgesproken. Onder de veroordeelden bevindt zich ook Jean Bultot. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid. Volgens Van Esbroeck trad Bultot immers tot tweemaal toe op als opdrachtgever bij diefstallen van video-apperatuur. Beide diefstallen werden gepleegd door Salesse en Van Esbroeck.

Op het proces tegen de bende rond Philippe De Staerke voor het Hof van Beroep in Gent wordt ex-gevangenisdirecteur Jean Bultot bij verstek veroordeeld wegens de heling van gestolen goederen.