Ukkel

25 Februari 1983: De overval op het Delhaize-warenhuis van Fort Jaco

Veertien dagen na de diefstal van een Volkswagen Golf in Plancenoit overvallen drie zwaar bewapende individuen de Delhaize van Fort Jaco, gelegen aan de Waterloosteenweg in Ukkel. Omstreeks 19u30 springen twee mannen uit een VW Golf. De auto wordt waarschijnlijk bestuurd door een derde medeplichtige. Het gelaat verborgen achter omlaag getrokken bivakmutsen, dringt het duo het warenhuis binnen.

Een boef bewaakt de ingang van de supermarkt en houdt de caissières in bedwang. Zijn medeplichtige dringt het directiekantoor binnen en doet de brandkoffer openen. De bandieten bemachtigen een som van om en bij de 600.000 fr. Een van de boeven vuurt een schot af dat gelukkig niemand verwondt. De andere boef bedreigt een caissière door de loop van zijn wapen tegen haar slaap te drukken. Men beschikt niet over een signalement van de bestuurder.

Wat de twee feitelijke daders betreft, hebben alle getuigen het over nogal stevig gebouwde mannen. Volgens Cathérine, die zich vlakbij de kassa’s van de supermarkt bevond, was een van de daders 1m90 groot en atletisch geschouderd. Hij droeg geen handschoenen. De huid van zijn handen was wit. Hij sprak Frans zonder tongval. Hij droeg een kaki vest. De andere was kleiner, had een gummi-knuppel van zestig centimeter bij zich en deed zijn best om een Arabische tongval na te bootsen.

Het Delhaize-warenhuis van Fort Jaco in Ukkel.

Het Delhaize-warenhuis van Fort Jaco in Ukkel.

Op het moment dat de boosdoeners de Delhaize verlieten, werd een bejaarde man gewond die met zijn boodschappenkarretje op de parking van de supermarkt liep. Meneer Elie Colet had zich naar het benzinestation naast de Delhaize gehaast om er hulp in te roepen.

Een van de gangsters had hem opgemerkt en was hem gevolgd. Voor de garage gekomen, had de misdadiger twee schoten afgevuurd met zijn schouderwapen. De eerste kogel, bestemd voor de pompbediende die zich in zijn kantoor bevond, was afgeketst en in de zoldering terecht gekomen. De tweede kogel trof de klant van de Delhaize in de knie. Deze bejaarde man is nu nog steeds gehandicapt. Hij mankt en kan zich slechts met grote moeite voortbewegen.

Het ziet ernaar uit dat de gebruikte wagen de Golf Rabbit was, die op 14 februari in Plancenoit werd gestolen. Hetzelfde voertuig zal opnieuw gebruikt worden bij de hold-up op 3 maart in Halle, de overval waarbij de beheerder van de Colruyt omgebracht werd. De getuige van de overval op Fort Jaco hebben het over een grijze Golf, hoogst waarschijnlijk met schuifdak.

De ballistische expertise laat op een punt niet de minste twijfel bestaan. Een van de wapens dat in de Delhaize van Fort Jacco werd gebruikt, een pistool van kaliber 38, heeft volkomen identieke kenmerken als het wapen dat op 11 februari in de Delhaize in Genval werd gebruikt.


Bron » De Bende: Een documentaire | Paul Ponsaers & Gilbert Dupont | 1988