Borinage-piste

De Ruger P38

De rijkswacht voert haar zoekactie naar de Bende op haar eentje alsof de justitie niet te vertrouwen is. Op 4 oktober 1983 richt rijkswachtcommandant Beaurir zonder overleg met de justitiële autoriteiten een speciaal team op, dat gebruik mag maken van onorthodoxe onderzoeksmethoden om de Bende te ontmaskeren.

De Rüger van Michel Cocu.

De Rüger van Michel Cocu.

Majoor Maurice Gilbert, de chef van de groep Dyane, krijgt de leiding van het team. Hij wordt geassisteerd door een officier en twee onderofficieren. Kolonel Peter Berckmans, de gebiedscommandant van Brabant, zit op 5 oktober de eerste vergadering voor. Het speciale rijkswachtteam verdenkt de Borains ervan betrokken te zijn bij de overval op de Delhaize van Genval.

De verdenkingen berusten hoofdzakelijk op het feit dat de Rüger P38 volgens deskundige Claude Dery gebruikt zou zijn bij de roofoverval. De rijkswacht doet alle mogelijke moeite om haar onderzoek geheim te houden.

Ze maakt zelfs geen pv’s op van de geheime vergaderingen en onderzoeksactiviteiten van het speciale team, waaraan verscheidene BOB’ers uit Bergen meewerken. Het is een sprekend voorbeeld van de eigengereidheid van de rijkswacht, die zich boven de justitie verheven acht.