Getuigenissen

Guy Bellemans

Een gemanipuleerd onderzoek

De Bendecommissie bis merkte bij haar conclusie over het Dyane-onderzoek op: ‘Wat de wapendiefstal bij de Groep Dyane betreft, stelt de commissie vast dat onderzoeksrechter Bellemans manifest onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend op het onderzoek ter zake. Met hem werd overigens geen contact opgenomen. Daarnaast staat het buiten kijf dat het onderzoek – anders dan wat latere richtlijnen van de Brusselse procureur-generaal en de minister van Justitie lieten uitschijnen – zich niet heeft toegespitst op (ex-) rijkswachters die extreem-rechtse sympathieën en/of contacten hadden, of die behoorden tot de kring van rijkswachters rond de NBD.

Niettemin werd op enkele rijkswachters wel degelijk gerechercheerd, maar zonder specifiek inzicht in hun politieke achtergrond. Deze laatste vaststelling roept heel wat vragen op over de manier waarop (leden van) de Brusselse BOB in dit onderzoek heeft (hebben) gefunctioneerd. Met name is de vraag aan de orde of het onderzoek niet door een of meer leden van deze BOB werd gemanipuleerd, buiten de daders om. Bij de rijkswacht circuleerde wel een lijst met namen van vijf verdachte (ex-) rijkswachters, waaronder die van de latere ex-politiecommissaris en momenteel Vlaams Blokker Johan Demol, omwille van zijn bindingen met het extreem-rechtse Front de la Jeunesse.

Tot verbazing van de Bende-commissie bis vond er bij hem, in tegenstelling tot de andere verdachten, geen huiszoeking plaats. In interne rijkswachtnota’s over de zaak Mendez werd Johan Demol ook als sympathisant van het WNP genoteerd. Voor kolonel Bruggeman – momenteel vice-directeur van Europol – was de overval op de antiterreureenheid Dyane als provocatie bedoeld om de rijkswacht in diskrediet te brengen: ‘Het geval met de groep Dyane was duidelijk een zaak waarbij het de bedoeling was de rijkswacht in diskrediet te brengen. Ik denk dat de rijkswacht nooit meer in diskrediet is gebracht dan toen. Het gaat om de nacht van 31 december. Een diefstal in de groep Dyane is volgens mij de grootste blamage geweest voor de rijkswacht.

Wie immers die wapens stal, wist dat die wapens geregistreerd waren. Met die wapens van de groep Dyane kun je geen kant op. Dat was gewoon de bedoeling.’ Kolonel Pint, die mede aan de basis van de groep Dyane ligt, getuigde dat hierdoor het internationaal vertrouwen in de rijkswacht zwaar geschaad was. De Duitse antiterreureenheid GSG-9 had in het geheim en in het grootste vertrouwen het hypermoderne Heckler en Koch-wapen aan Dyane geleverd. De chef van GSG-9 had zich persoonlijk garant moeten stellen voor de plaats waar de wapens naartoe gingen. En uitgerekend zo’n wapen dook later op bij Mendez en co.