Ontslag Freddy Troch

Zomer 1991

In juni 1991 werd Troch ondervoorzitter van de rechtbank in Dendermonde. Maar tot december zou hij nog onderzoeksrechter blijven. Die combinatie is niet ongewoon. Lacroix heeft ook een tijdlang die twee functies gehad.

Op 17 september 1991 schrok Troch erg. Iemand kwam hem vertellen dat het Staatsblad die dag zijn ontslag als onderzoeksrechter had gepubliceerd. Hij had niet alleen het Bende-dossier verloren, nu was hij ook ontslagen als onderzoeksrechter. Zijn oversten in het Dendermondse justitiepaleis spanten het ook niet.

Freddy Troch

Freddy Troch

Opnieuw was dit een beslissing van minister Wathelet. Hij had het Koninklijk Besluit over het ontslag al op 8 juli 1991 getekend. “Het is toch ongelooflijk dat men bekwame mensen zoals Troch niet toelaat hun kwaliteiten ten volle te laten renderen”, reageert Tony Van Parys verontwaardigd. “Wie het initiatief tot deze ontlasting heeft genomen, draagt een zeer zware verantwoordelijkheid.”

Oppermachtige figuren

“Minister Wathelet kan bij hoog en bij laag beweren dat het ontslag een soevereine beslissing is van de voorzitter van de rechtbank van Dendermonde”, zei Hugo Coveliers. “Maar het is een feit dat hij en niemand anders het bewuste Koninklijk Besluit heeft ondertekend. Deze ontheffing is de definitieve afrekening met een onderzoeksrechter! Om het even welke uitleg men nu aan de beslissing probeert te geven, feit is dat men het Troch erg kwalijk heeft genomen dat hij bij zijn Bende-onderzoek vorig jaar in juli inzage vroeg in vier dossiers, die in Brussel werden behandeld.”

“Meer bepaald het dossier-Mendez, het dossier-Haemers, het dossier-Reyniers en het dossier-de Bonvoisin. Nog maar goed en wel had hij dit laten weten, of iemand van het parket-generaal in Brussel besliste dat daarvan hoegenaamd geen sprake kon zijn. Heel toevallig begon daarop ook de procedure om hem het Bende-dossier af te nemen. Het ontslag van Troch is voor mij het zoveel bewijs dat er in ons land nog steeds oppermachtige figuren aan de touwtjes trekken, die koste wat het kost moeten verhinderen dat de Bende-affaire wordt opgelost.”

In oktober ’91 brachten Bende-speurders uit Jumet een bezoek aan het Dendermondse justitiepaleis. Ze wilden een en ander opzoeken in de documentatie die Freddy Troch had verzameld tijdens zijn onderzoek. Daar was niets op tegen, want er was ter zake een afspraak. Maar de speurders uit Jumet consulteerden die documentatie niet. Ze laadden zonder vragen veertien kasten in een bestelwagen en verdwenen als dieven in de nacht. In dertien kasten zat de documentatie. In de veertiende zaten de persoonlijke spullen van Freddy Troch. Nadien werd Troch voorzitter van het controlecomité P.