Getuigenissen

“Vaardig, talentvol en toegewijd”

Samuel Katz, Amerikaans journalist en auteur van een boek over de interventie-eenheden in de wereld. “In de wereld van de antiterroristische eenheden en van de interventieploegen van de politiediensten zijn er die altijd de beste willen zijn, die aan de anderen de weg willen tonen. Het SIE van de Belgische rijkswacht is zo’n eenheid die de toon aangeeft. Voortbouwend op haar vaardigheid, talent en toewijding tracht zij de anderen te overtuigen om zich te ontwikkelen.

Op een dag vertrouwde een Amerikaans officier die met speciale operaties was belast, me toe dat het Speciaal Interventie Eskadron één van de meest dynamische, innovatieve en toegewijde eenheden is die hij ooit in actie had gezien. Weinig interventie-eenheden zijn zoals het SIE uitgerust om te opereren vanuit de lucht en van op zee. Het SIE is in heel Europa en wereldwijd gekend voor zijn tactische heldendaden en zijn vaardigheid bij het hanteren van wapens. Het is dan ook de macht die België en zijn burgers kan beschermen tegen de gesel van het terrorisme en van de zware criminaliteit.”

“Onmisbaar”

Patrick Duinslaeger, kabinetschef van het ministerie van Justitie en vroeger nationaal magistraat. “Het SIE? Daar kan ik heel kort over zijn. Wij hebben ons altijd heel gelukkig geprezen te kunnen rekenen op deze eenheid die kennis aan expertise en techniek koppelt. In het raam van de dossiers die wij in België hebben gekend (gijzelingen, ontvoeringen, …), vormde het SIE voor ons magistraten eenvoudigweg een onmisbare steun.”

“Geduld”

José Masschelin, journalist bij het Het Laatste Nieuws. “Uit hoofde van mijn beroep heb ik al regelmatig operaties van het SIE kunnen volgen. Wat ik vooral onthoud, is het grote professionalisme waarmee zij uitermate kritieke toestanden oplossen, maar ook hun geduld. Ze zijn in staat om urenlang te wachten, te onderhandelen alvorens over te gaan tot een actie, die soms gewelddadig kan zijn.”

“Ik heb deelgenomen aan een operatie van Franse politiemensen van de RAID in Roubaix. Zonder de kwaliteiten van die eenheid in vraag te stellen, ik vond dat die snel schoten. Vier personen kwamen trouwens om het leven. Toen zich in maart jongstleden in Elsene een Islamist in een woning had verschanst, ging het SIE heel anders te werk. Urenlang werd er gediscussieerd. Toen dat niets opleverde, werd de terrorist ongedeerd naar buiten gehaald.”

“Zeer nauwe banden”

De commandant van de Groupe d’intervention van de Franse Gendarmerie nationale (GIGN), commandant Eric Thomas. “Het Speciaal Interventie Eskadron is een zustereenheid van het GIGN. Wij onderhouden met onze Belgische collega’s uitstekende relaties die een eenvoudig partnership overstijgen. Je kan de band tussen onze beide diensten werkelijk met de termen respect en vriendschap omschrijven.”

“De rijkswachters van het SIE zijn grote professionals, maar niettemin heel bescheiden. Wij hebben van hen veel geleerd qua bijzondere technieken ter bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit en qua onderhandelingstechnieken. Wij ontmoeten elkaar regelmatig om ervaringen uit te wisselen. De banden tussen het SIE en het GIGN zijn heel nauw.”

“Hij is gelukkig”

Martine, de echtgenote van een lid van de interventie-eenheid van het SIE. “Niet alleen het risico dat mijn man dagelijks loopt, maar ook de totale inzet die dagelijks wordt geëist, zijn vrij hinderlijk. Mijn man wordt heel dikwijls teruggeroepen en dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om een familiefeestje te plannen. Het gevaar, dat maakt deel uit van de job.”

“Ik wil daarmee niet zeggen dat ik geen schrik heb, maar ik weet dat er berekende risico’s worden genomen, dus het gaat niet ten koste van mijn eigen leven. Sinds de geboorte van ons kindje is mijn visie op de dingen wel wat gewijzigd en ben ik ongeruster. Mocht mijn kind zijn vader verliezen, dan zou het drama nog andere dimensies aannemen. Maar globaal gezien reageer ik positief. Mijn man is gelukkig met zijn beroep en dat is het belangrijkste.”

“Haar uitleggen”

Adjudant Willy Tans, nu lid van de brigade Genk, van 1983 tot 1996 lid van het SIE. “Voor een rijkswachter van het SIE is het heel belangrijk om aan zijn vrouw juiste informatie te geven zodat zij de situatie correct kan inschatten. Je moet haar uitleggen dat wij voor onze job getraind zijn, dat we geen onnodige risico’s nemen en dat we over aangepast beschermingsmateriaal beschikken. Dat kan haar alleen maar geruststellen. Persoonlijk heeft mijn vrouw hiermee nooit enig probleem gehad.”