Onderzoek

Bende van Nijvel

Toevallige verbanden

Hoewel we niet met zekerheid weten of Cams contacten had met personen die in verband met de bende van Nijvel werden genoemd – verder onderzoek moet dat uitwijzen – menen we dat het nodig is, op een voorzichtige wijze, deze relaties aan te halen. Gezien zijn belangstelling voor speelzalen is het niet uitgesloten dat Paul Cams de in opspraak gebrachte substituut Claude Leroy heeft gekend, maar hierover bestaan geen concrete gegevens.

Evenmin is het bekend hoe precies de relatie tussen Cams, Juan Mendez Blaya en Jean Bultot juist liep. Laatstgenoemde, adjunct-directeur van de gevangenis van Sint-Gillis, is begin 1986 uit België gevlucht om zich naar verluid met de hulp van zijn vriend Claude Leroy definitief te vestigen in het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Bultot is in het voorjaar van 1985 aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan een poging om gestolen waardepapieren te verzilveren. Hij werd daarbij geholpen door Leopold Van Esbroeck, een lid van de zogeheten Bende De Staerke die al herhaaldelijk in verband is gebracht met de Bende van Nijvel.

Enige tijd na zijn vrijlating werd Bultot opnieuw gearresteerd. Hij stond toen net op het punt om naar Paraguay af te reizen om daar een cursus terreurbestrijding te volgen. Eén van de disciplines is het zogenaamde praktijkschieten, het schieten op bewegende voorwerpen, een discipline die Bultot met veel enthousiasme beoefende. Zijn vlucht naar Paraguay, georganiseerd met medewerking van extreem-rechtse militanten die Bultot trouwens goed kenden, had enkele dagen na de dood op Juan Mendez plaats. Mendez werd op 7 januari 1986 vermoord aangetroffen in zijn auto. Alles wijst erop dat het, net zoals bij Cams, om een executie ging. Op dat moment was Mendez werkzaam bij de wapenfabriek FN, waar hij verantwoordelijk was voor de Latijns-Amerikaanse markt.

Het onderzoek bracht aan het licht dat Mendez in het bezit was van een uiterst gesofisticeerd wapen, dat tijdens de jaarwisseling 1981-1982 werd gestolen bij de anti-terreurgroep van de rijkswacht, het Speciaal Interventie Eskadron, dat gehuisvest is in de best bewaakte rijkswachtkazerne van het land. Mendez was een wapenverzamelaar en evenals Bultot een beoefenaar van het praktijkschieten.

Aan het profiel van de eigenaardige leefwereld van Paul Cams voegt het weekblad Pourquoi Pas! van 26 november 1986 nog een nieuw element toe. Volgens dat blad kwam na de slachtpartij in café Le Marseille in november 1978 aan het licht dat Cams in verbinding zou staan met leden van de hoger genoemde SAC, die zich bezighielden met drugs- en wapenhandel, valsmunterij en andere misdrijven.