Onderzoek

De arrestatie van Bultot en Van Esbroeck

12 Maart 1985

Op 12 maart werden Léopold van Esbroeck en Jean Bultot door de gerechtelijke politie te Brussel gearresteerd ingevolge een inlichting uitgaande van de Bank Brussel Lambert, luidens welke effecten ter inning waren aangeboden waartegen verzet was aangetekend. Het onderzoek heeft uitgewezen dat Bultot had getracht een partij effecten voor een waarde van ongeveer 1.500.000 frank ten gelde te maken, die hem door Léopold van Esbroeck waren overhandigd. Er zij aangestipt dat Bultot van Esbroeck zeer goed kende, omdat de laatstgenoemde herhaaldelijk in de gevangenis van Sint-Gillis was opgesloten.

Bultot heeft steeds staande gehouden dat hij niet op de hoogte was van de strafbare herkomst van de effecten, die in Wieze gestolen waren, maar hij heeft wel toegegeven dat hij zich na de aankoop van een boot in een moeilijke financiële positie bevond. Volgens Bultot zou van Esbroeck hem verklaard hebben bereid te zijn die boot voor ongeveer een miljoen frank af te kopen nadat hij de effecten die hij in zijn bezit had, ten gelde had gemaakt. Bultot werd beschuldigd van heling en van afpersing als dader of mededader en op 8 mei 1985 onder aanhoudingsbevel geplaatst. Bij arrest van het Hof van Beroep op 30 augustus 1985 werd hij in voorlopige vrijheid gesteld.