Onderzoek

Manipulaties: Bouhouche wil praten

21 December 1987

Eind 1987, begin 1988 verneemt de hoofdinspecteur bij de gerechtelijke politie van Nijvel via Anna Bouhouche dat haar man hem zou willen spreken. De hoofdinspecteur weet niet goed hoe hij hierop moet reageren en vraagt raad aan onderzoeksrechter Schlicker, die hem verwijst naar de Procureur des Konings van Nijvel, Jean Deprêtre. Deze zegt dat het gesprek kan doorgaan. Bouhouche stelt de hoofdinspecteur inlichtingen voor onder twee voorwaarden. Anne Bouhouche moet vrijgelaten worden en alle wapens die bij Bouhouche in beslag genomen werden, moeten terugbezorgd worden.

Op 21 december 1987 worden de wapens aan de familieleden teruggegeven en komt mevrouw Bouhouche vrij. De ex-rijkswachter houdt zich aan de afspraak. Hij onthult waar de wapens, gestolen bij het Speciaal Interventie Esquadron van de rijkswacht, zich bevinden en verklaart dat hij op verzoek van de Staatsveiligheid lid is geworden van de extreem-rechtse paramilitaire organisatie Westland New Post. Hij verstrekt bovendien inlichtingen over Robert Beijer, zodat die kan worden aangehouden.

Van de bijeenkomst van Bouhouche met de hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van Nijvel in aanwezigheid van een substituut, werd nooit een proces-verbaal opgesteld. Wel werden er tientallen confidentiële rapporten opgemaakt. Pas in juni 1988 worden deze rapporten bij het dossier gevoegd. Wanneer Procureur des Konings van Nijvel, Deprêtre, deze vraag krijgt voorgeschoteld bij zijn verhoor door de parlementaire onderzoekscommissie, hoopte hij eraan te ontsnappen door te doen of hij ze niet goed begreep. Uiteindelijk moest hij toegeven dat de versie van de feiten juist was, maar dat dit herhaaldelijk gebeurt in strafonderzoeken. Er gebeurden dus belangrijke zaken tijdens een onderzoek zonder dat er een proces-verbaal van wordt opgesteld.

De rechten van de verdediging worden hier zeer duidelijk geschonden. Sterker, er blijken dealtjes mogelijk te zijn! In dezelfde periode, omstreeks de jaarwisseling 1987-1988, komen de speurders er nog net op tijd achter dat Bouhouche een ontsnappingsplan voorbereidt. Bouhouche wou zijn echtgenote een 9 mm pistool de gevangenis laten binnensmokkelen. Met behulp van dit wapen hoopte Bouhouche tot buiten de gevangenismuren te geraken, waar een VW Golf hem met draaiende motor zou opwachten. Achter het stuur van de Golf zou Maurice Lammers zitten, de vader van WNP-lid Eric Lammers.

De Golf was geleverd en ‘behandeld’ door een andere extreem-rechtse militant, Alain Weykamp. In de maanden voor de geplande ontsnapping leerde Bouhouche Spaans, slikte hij grote hoeveelheden vitamines en nam hij zoveel mogelijk deel aan de sportactiviteiten in de gevangenis. Menig speurder is van mening dat de ex-BOB’er naar Paraguay wilde vluchten.

De vrijlating van Bouhouche: 17 November 1988

Ondanks de waslijst aan verdenkingen tegen Bouhouche en ondanks het feit dat hij voor het assisenhof zal moeten verschijnen, beschuldigd van de moord op Juan Mendez, wordt de ex-BOB’er op 17 november 1988 na vierendertig maanden voorhechtenis in voorlopige vrijheid gesteld. Zijn medestanders Beijer, Amory en Tchang zijn in augustus 1988 al vrijgelaten. Zoals later zal blijken, was dit nog maar eens een flater van formaat.